Езикови групи – разпределение

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2022/2023 г.
Разпределение на групите за 2022/2023 учебна година

Разпределение на групите за 2021/2022 учебна година

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2021/2022 г.

Първи курс (2020-2021) – Езикови групи – разпределение

Разпределение на студентите с английски като първи чужд език (за 2020/2021 учебна година)

Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език за учебната 2019/2020 г.


Разпределение на първокурсниците от Филологически факултет по втори чужд език (учебна 2018/2019 г.)
Списъци студенти 1. курс 2018-2019, разпределение по групи за първи чужд език – английски език
Разпределение по групи на студентите от Английска филология 1. курс
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО ВТОРИ ЕЗИЦИ

СПОДЕЛИ В