График за провеждане на защити на дипломни работи, извънредна изпитна сесия, м. февруари 2019 г.

ГРАФИК
за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия февруари 2019 г.

 

Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”:

специалност

 

дата

час

зала

Математика и информатика

Защита на дипломни работи

14.02.2019 г.

9.00

702, 3 корпус

Информатика

Защита на дипломни работи

14.02.2019 г.

9.00

306, 3 корпус

Компютърни науки

Защита на дипломни работи

14.02.2019 г.

9.00

306, 3 корпус

Книгоиздаване

Защита на дипломни работи

14.02.2019 г.

13.00

702, 3 корпус

Библиотечно-информационни дейности

Защита на дипломни работи

14.02.2019 г.

13.00

702, 3 корпус


Образователно-квалификационна степен “Магистър”:

специалност

 

дата

час

зала

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Защита на дипломни работи

14.02.2019 г.

14.00

306, 3 корпус

Информатика. Защита на информацията

Защита на дипломни работи

13.02.2019 г.

10.00

506, 3 корпус

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Защита на дипломни работи

08.02.2019 г.

12.30

709, 5 корпус

СПОДЕЛИ В