Национална конференция: "Педагогика на обучението по математика и информатика"

Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“,
в сътрудничество с издателство „Архимед“

организира

Национална конференция: "Педагогика на обучението по математика и информатика"
за директори на училища и детски градини, учители по математика и информатика,  университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални училищни педагози

12.04. – 14.04.2019 г.

Интерхотел „Велико Търново” ****
ул.”Александър Пенчев” 2
5000 Велико Търново, България

 


Предметът на дейност на ИОП е: повишаване качеството на училищно образование, насърчаване на иновацията в педагогическите методи и материали за обучение, подпомагане интеграцията на учениците с различни образователни потребности, насърчаване въвеждането на информационни и комуникационни технологии в училищното образование; гарантиране подобряването на способностите на учителите в областта на интеркултурното образование и езиковите способности.


Организационен и програмен комитет

Председател:

 • Пламен Паскалев – управляващ директор на ИОП „Архимед и Диоген”, управител на изд. „Архимед”, тел. 0898 481 492

Секретари:

Членове:

 1. проф.д-р Росен Николаев – катедра „Статистика и приложна математика”– Икономически университет Варна
 2. проф.д-р Сава Гроздев – зам.-ректор на ВУЗФ по научноизследователската дейност и докторантското обучение
 3. проф. дфн Валери Стефанов – преподавател в СУ ”Св. Климент Охридски”, член на Управителния съвет на ИОП „Архимед и Диоген”
 4. проф. дфн Александър Панов – управляващ директор на ИОП „Архимед и Диоген”
 5. проф. д-р Здравко Лалчев – СУ “Св. Климент Охридски“, ФНПП
 6. Мая Алашка – дългогодишен учител и образователен експерт, автор на поредица от действащи учебници по математика
 7. д-р Райна Алашка – главен асистент по математика, автор на учебници и учебни помагала

До 20.03.2019 г. програмата ще бъде отворена за приемането на доклади и научни съобщения (в рамките на 10 до 15 мин.), заявени от самите участници и одобрени от програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията, който ще излезе от печат до 31.10.2019 г. Предложенията можете да изпращате на адреси:аnishopova2@gmail.comanishopova@abv.bg или като пълен текст, или първоначално под формата на подробна анотация. Институтът за образователни политики „Архимед и Диоген“ притежава сертификат ISO 9001:2008. Изнесените доклади и присъствието на конференцията ще носят на участниците по един квалификационен кредит. Ще се радваме да бъдете наши гости и съмишленици. Освен внимателно подбраната научна част, ще бъдат осигурени много възможности за развлечения, нови професионални контакти и приятелства. Конференцията е с международно, както и на висококвалифицирани лектори от престижни университети в България участие. Нашите цели са високи. Една от тях е да организираме тази конференция ежегодно. Организаторите имат амбицията и полагат усилия всички евентуални дребни проблеми, свързани с настаняване и организацията на конференцията, да бъдат максимално изгладени.

 

Всички преподаватели по математика, избрали през учебната 2018/2019 г. да работят с учебниците на издателство „Архимед” ползват 30 % отстъпка от цената за участие в конференцията. Изиква се служебна бележка от учебното заведение, удостоверяваща, че поне един клас ученици ползват учебници на издателство „Архимед”

 

Таксата за правоучастие е в размер на 245 лв. и включва:

 • 2 нощувки (при настаняване в двойна стая; за настаняване в единична стая се доплащат 30 лева общо за двете нощувки) със закуски и вечери (втората от тях-официална, с музикална програма);
 • един обяд в ресторанта на хотела и втори - като пакет храна за път;
 • 2 кафе-паузи;
 • печатни и рекламни материали за всеки участник, вкл. 1 брой от тома на конференцията, който ще бъде доставен по пощата през месец ноември 2019г.;
 • висококвалифицирани и компетентни български и чуждестранни лектори;
 • допълнителни развлечения, свързани с опознаването на града и неговата история;

В цената не е включен транспорт. При наличие на достатъчно участници от определени  региони  ще бъдат осигурени автобуси от съответните регионални центрове до Велико Търново.

Крайният срок за потвърждаване на участието е 15.03.2019 г.

Крайният срок за заплащане на таксата по банков път по сметка IBAN: BG75BUIN95611000340565, Алианц Банк България, „Архимед 2“ ЕООД е 20.03.2019 г.

При наличие на свободни места в извънредни случаи записвания и плащания в брой ще се приемат и на място.


ИЗИСКВАНИЯ
за формата на изпратените материали за І национална конференция по математика и информатика

 1. Текстът, подреден във Word, да не надхвърля 6 машинописни страници (около 10 000 – 11 000 знака), което съответства на документ със следните настройки:
  • формат на страницата – А4, с бели полета: отгоре – 1.75 см, отдясно, отдолу и отляво по 2.5 см;
  • шрифт: Times New Roman, 14 pt, междуредие (Line spacing) – 1.5 lines, без допълнителни разстояния преди и след параграфите.
 2. Да не се правят отстъпи отляво и отдясно на параграфите, както и да не се поставят допълнителни табулации.
 3. Ако в публикацията са включени илюстрации и/или чертежи, правени в други приложения, резолюцията им в действителен размер (така, както ще изглеждат в публикацията) да не е по-малка от 300 dpi, независимо от формата, в който са (.jpg, .eps, .tif и т.н.). Желателно е те да се изпратят и като отделни файлове.
 4. В началото докладите трябва да съдържат резюме на английски език.
 5. Докладите трябва да бъдат редактирани научно и граматически – ИОП не носи отговорност за грешки и няма да използва редактор допълнително.

Талона-заявка изпращайте по интернет на един от следните адреси: аnishopova2@gmail.com, anishopova@abv.bg или с препоръчано писмо, или чрез куриерска служба на адрес:

 • 1421 София
 • ул. „Крум Попов“ 64 Г
 • ет. 4, ап. 60.
СПОДЕЛИ В