Дигитална изложба „Велико Търново – част от Европа”

Изложбата е един от продуктите на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“ на Държавна агенция „Архиви“, който се изпълнява от отдел „Държавен архив“ – Велико Търново при дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново. Проектът е реализиран с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“, и в партньорство с: Областна администрация – Велико Търново; Община Велико Търново; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; Профилирана хуманитарна  гимназия „Св. св. Кирил и Методий“; Демократичен съюз на българите в Румъния – Букурещ; Държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра; в. „Янтра днес“ и Общинско радио „Велико Търново“. Изложбата включва документи от фондовете на Държавен архив – Велико Търново, както и част от събраните във връзка с проекта дарения. Интерес представляват снимките, направени от учениците от ателие „Фотографско приключение“, които са заснели обектите, присъстващи в дигиталната изложба и дават възможност за паралел между минало и настояще.

СПОДЕЛИ В