Студентска изложба, посветена на Деня на християнското семейство

Проф. дпн Венка Кутева-Цветкова - декан на Педагогически факултет на ВТУ, откри студентска изложба, посветена на Деня на християнското семейство.
СПОДЕЛИ В