Места за записване в първи курс за учебната 2024-2025 г. или запазване на място в една предпочитана специалност по акцията "Рано рани" - БАКАЛАВЪР

АКО НЕ ВИЖДАТЕ ВАШАТА СПЕЦИАЛНОСТ В СПИСЪКА, НЕ Я ЗАМЕСТВАЙТЕ С ДРУГА!

Специалностите, обявени по-долу, са само за акция „Рано рани“.

Обявените бройки за ранно записване или запазване на място са само част от капацитета на университета за прием на студенти за учебната 2024-2025 г.  


СПОДЕЛИ В