Прием 2018/2019

ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ФИЛИАЛ – ВРАЦА

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

 

  • ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
  • ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА  ПЕДАГОГИКА И АЕ
  • СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО:
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ
  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГЕОГРАФИЯ
  • ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
  • МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

За приема е необходимо успешно полагане на писмен изпит по български език /тест/ или успешно издържан държавен зрелостен изпит.

Писменият изпит по български език, както и устният изпит за проверка на говорно-комуникативни способности ще се проведат на следните дати:

  • 28 април 2018 г.
  • 5 юни 2018 г.

За първите три специалности кандидат-студентите се явяват на устен изпит за проверка на говорно-комуникативни способности.

Документи за изпитите се подават в сградата на Филиала.

От 18 юни до 2 юли кандидат-студентите трябва да подадат документи за класиране – с успешно издържани изпити или с ДЗИ, като подредят специалностите по реда на желанията си. Кандидат-студентите, запазили място по акция „Рано рани“, в същия период трябва да се запишат.

Адрес: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59

Телефони за допълнителна информация: 092/663886 и 092/641086

сайт на ВТУ – uni-vt.bg; e-mail: vraca_filial_vtu@abv.bg

СПОДЕЛИ В