Студентски и докторантски творчески прояви

2018

Изложба „Есенен салон на великотърновските художници“
Организатор: Представителство на СБХ – Велико Търново
Място на провеждане: ИЗ „Рафаел Михайлов“, В. Търново
Дата на провеждане: 30 .11. 2017 – 6 .01. 2018
Участник и наименование на творбата:

 1. Дона Йорданова Георгиева, специалност Църковни изкуства, бакалавърска програма
  • Композиция в топла хармония
  • Композиция в студена хармония
  • Композиция в ахроматична хармония
 2. Георги Миленов Иванов, специалност Църковни изкуства, бакалавърска програма – „Улица в Търново”
 3. Невена Христова Вачева, специалност Църковни изкуства, бакалавърска програма
  • Автопортрет
  • Натюрморт
 4. Христо Цветанов Христов, специалност Църковни изкуства, бакалавърска програма
  • Абстракция 1
  • Абстракция 2

Изложба „Радост и светлина”
Организатор: Църковна община „Св. патриарх Евтимий”, Париж, Франция
Място на провеждане: Български културен институт, Париж, Франция
Дата на провеждане: Откриване на 4 .12. 2018
Участник и наименование на творбата:

 1. Станимира Василев Радичева специалност Църковни изкуства, магистърска програма – Икона „Христос в сили”
 2. Ива Ивова Донкова, специалност Църковни изкуства, бакалавърска програма – Икона „Иисус Христос Пантократор”
 3. Дмитрий Христов Бобев, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства” – Икона с дърворезба „Рождество Христово”

Изложба на севлиевски художници „Пролетен салон“ 2018 г.
Организатор: Представителство на севлиевските художници, гр. Севлиево
Място на провеждане: ХГ „Асен и Илия Пейкови“ – гр. Севлиево
Дата на провеждане: 06.03.2018
Участник и наименование на творбата:

 1. Андреяна Минчева Дойкин, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства” – Икона „Иисус Христос Емануил”

Участие в V-ти живописен пленер
Организатор: Хотел „Хелиос”, гр. Севлиево
Място на провеждане: гр. Севлиево
Дата на провеждане: август 2018
Участник и наименование на творбата:

 1. Андреяна Минчева Дойкин, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства” – „Хелиос”

Проект и изпълнение на стенописи и икони за иконостас в храм
Организатор: Храм „Св. Мина”, Карея, Света гора Атон, Гърция
Място на провеждане: Храм „Св. Мина”, Карея, Света гора Атон, Гърция
Дата на провеждане: януари – декември 2018
Участник и наименование на творбата:

 1. Георги Дончев Дончев, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства”
  • Цялостно изписване на храма
  • Икони за иконостаса на храма

Проект и изпълнение на иконостас за храм
Организатор: Църковно настоятелство при храм „Св. Димитър” в с. Пряпорец, обл. Стара Загора
Място на провеждане: Храм „Св. Димитър” в с. Пряпорец, обл. Стара Загора
Дата на провеждане: януари – октомври 2018
Участник и наименование на творбата:

 1. Дмитрий Христов Бобев, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства” – Иконостас за храм
СПОДЕЛИ В