Национална конференция на тема "Педагогика на обучението по математика и информатика"

Национална конференция на тема "Педагогика на обучението по математика и информатика" ще се проведе във Велико Търново на 14 април 2019 г. Конференция е предназначена за директори на училища и детски градини, експерти образование в райони и общини, учители по математика и информатика,  университетски преподаватели, независими и държавни експерти в областта на математиката и информатиката, предучилищни и начални училищни педагози. 

Форумът ще бъде открит от ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов и управителя на издателство „Архимед” г-н Пламен Паскалев. 

Организатор на събитието е Институтът за образователни политики „Архимед и Диоген“, а целта, която е поставена е повишаване качеството на училищно образование, насърчаване на иновацията в педагогическите методи и материали за обучение, подпомагане интеграцията на учениците с различни образователни потребности, насърчаване въвеждането на информационни и комуникационни технологии в училищното образование.

До  20.03.2019 г. програмата ще бъде отворена за приемането на доклади и научни съобщения (в рамките на 10 до 15 мин.), заявени от самите участници и одобрени от програмния комитет. Изнесените доклади ще се включат в том, издаден от конференцията, който ще излезе от печат до 31.10.2019 г. Предложенията можете да изпращате на адреси:аnishopova2@gmail.com,  anishopova@abv.bg или като пълен текст, или първоначално под формата на подробна анотация. Институтът за образователни политики „Архимед и Диоген“ притежава сертификат ISO 9001:2008. Изнесените доклади и присъствието на конференцията ще носят на участниците по един квалификационен кредит. 

 

 

СПОДЕЛИ В