Скръбна вест

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 20.01.2019 г. ни напусна нашият уважаван колега

 

 проф. д-р ПЕТЪР ЛОЗАНОВ СЛАВЕЙКОВ
(1956 – 2019)

 

Началото на професионалната кариера на един от водещите български специалисти по проблемите на регионалното развитие и демографията е свързано с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и изграждането на катедра „География“, част от академичния състав на която е  в периода 1985–1986 г.

Професионалната биография на проф. Петър Славейков включва над 130 заглавия, от които 6 монографии, 15 учебника и учебни помагала за висшето и средното училище и редица изследвания, публикувани в Германия, Полша, Гърция, Великобритания и др.

Проф. Петър Славейков е дългогодишен ръководител на катедра "Регионално развитие", декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2003-2011 и председател на Селскостопанската академия (2012-2013), член на Българското географско дружество, Съюза на учените в Българя, Научно-техническия съюз и др.


Дълбок поклон пред паметта му!


Опелото ще се състои на 23 януари 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. в Боянски гробища, София.


От академичния състав на катедра „География“
Исторически факултет на ВТУ

СПОДЕЛИ В