Подготвителни курсове за държавни зрелостни изпити

за учебната 2018/2019 година

Заявление за участие в подготвителни курсове за държавни зрелостни изпити

Декларация–съгласие за обработване на лични данни


ДЪРЖАВНИЯТ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ще се проведе на 21.05.2019 г.

Форматът на писмения изпит съдържа следните компоненти:

 • тестови задачи (общо 40) от две групи:
  • задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
  • задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме)
 • задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

ВТОРИЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ще се проведе на 23.05.2019 г.

ТЕМАТИЧНИТЕ МОДУЛИ на нашите подготвителни курсове съответстват на учебно-изпитните програми за провеждането на държавните зрелостни изпити и на критериите за оценяване на изпитните работи на МОН. Съдържанието им е съобразено с изискванията за:

 • системност и логичност
 • научност и достъпност
 • последователност и постепенност

в усвояването на знания, умения и компетентности, специфични за четирите учебни предмета.


ОЦЕНКАТА от държавните зрелостни изпити се признава вместо приемен изпит във все повече висши учебни заведения у нас и в Европа.


Обучението за подготовка на държавния зрелостен изпит по български език и литература и на втория задължителен държавен зрелостен изпит по избираем учебен предмет:

 • география и икономика
 • история и цивилизации
 • предметен цикъл Философия

е организирано в тематични модули по авторски образователни програми, съобразени с изискванията на МОН, разпределени по фиксиран график в 48 учебни часа в шест  дни, както следва:

ДАТА

НАЧАЛО/КРАЙ

БРОЙ ЧАСОВЕ

23.02.2019 г.

09.00 – 18.00 ч.

8

02.03.2019 г.

09.00 – 18.00 ч.

8

09.03.2019 г.

09.00 – 18.00 ч.

8

16.03.2019 г.

09.00 – 18.00 ч.

8

23.03.2019 г.

09.00 – 18.00 ч.

8

30.03.2019 г.

09.00 – 18.00 ч.

8


Времетраенето на учебните часове е 45 мин., на междучасията – 15 мин., а обедната почивка е от 12.45 до 14.00 часа.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ ЕКИП включва утвърдени специалисти в областта на науката и училищното обучение, част от които са автори на учебници и учебни помагала и съставители на варианти за държавния зрелостен изпит по съответните учебни предмети.

Преподавателите, които реализират обучението по подготвителните курсове, са:

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • проф. д-р Антон Гецов
 • Северина Плачкова (учител)

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 • проф. д-р Стела Дерменджиева
 • доц. д-р Петя Събева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 • проф. д-р Ивелин Иванов
 • гл. ас. д-р Юлия Симеонова

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ ФИЛОСОФИЯ

 • гл. ас. д-р Деница Узунова
 • гл. ас. д-р Милен Маринов
 

КОГА, КЪДЕ И КАК СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ?

 

Приемът на заявления за всички обучителни курсове е от 21.01.2019 г. до 22.02.2019 г. от 8.30 до 16.00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ или по електронен път чрез образец на e-mail: ck_vtu@abv.bg

КАК СЕ ЗАПИСВАТ ПРИЕТИТЕ УЧАСТНИЦИ?

 

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ след удостоверяване на платена такса по банков път.

КЪДЕ И КАК СЕ ВНАСЯТ ТАКСИТЕ?

 

Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
BIC: BUINBGSF
ПИН:0799010001 – код на Центъра за квалификация

Пазете оригинала на банковото бордеро за внесената такса!


 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

0884 679 442 – инспектор

062 633 652 – инспектор

062 633 752 – организатор учебен процес

E-mail: ck_vtu@abv.bg

гр. Велико Търново, п.к. 5000

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус 5,

бл. В, вход „Север“ (срещу хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201

 
СПОДЕЛИ В