Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за висшето образование, жалаещите да продължат обучението си във Великотърновския университет, след придобито висше образование в чуждестранно висше училище, е необходимо да преминат през процедура за признаване на висшето образование.

Лице за контакт:

  • Даниела Михайлова
  • експерт учебна дейност, отдел "Учебно-методичен"
  • телефони за връзка: 062 618 381; 0882 895988
  • електронна поща: d.mihajlova@ts.uni-vt.bg

Процедура за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, с цел продължаване на обучението във ВТУ

СПОДЕЛИ В