Изпитна сесия – спец. Ресурсен учител

ГРАФИК  ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ
ПЪРВИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР 2018-19  УЧЕБНА ГОДИНА
задочно обучение  / група прием м.10.2018 г./
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“
Научен ръководител проф. дпн  Венка Кутева-Цветкова


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЗАЛА

ЧАС

1.

Педагогика и психология на ДСОП – първа част

 

Гл. ас. д-р П. Марчева-Йошовска

26 януари 2019 г

Корпус 5 зала Б-202

от 11.00 часа

2.

Диагностика на ДСОП

 

 

Гл.ас. д-р Петя Марчева-Йошовска

до 30 януари

2019 г

Курсова задача на електронната поща на преподавателя

Електронна поща:

petiamarcheva@abv.bg

 

3.

Работа със семейства на ДСОП

Проф. д-р Тодор Минев

до 10 февруари 2019 г

Курсова задача на електронната поща на преподавателя

Електронна поща:

minev_tdm@abv.bg

4.

Интегрирано обучение на ДСОП. Приобщаващо образование

Гл.ас.д-р Катерина Златкова-Дончева

до 01 февруари 2019 г

Курсова задача на електронната поща на преподавателя

Електронна поща:

kzlatkova@gmail.com

5.

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

 

Доц. д-р  Стоянка Лазарова

21 януари 2019 г

Ректорат – зала 101

10.00 часа

СПОДЕЛИ В