Изплащане на хонорари в Центъра за квалификация

СЪОБЩЕНИЕ

за изплащане на хонорари в Центъра за квалификация


Уважаеми колеги,
средствата от хонорари за положения от Вас труд през летния семестър на 2017/2018 учебна година ще бъдат изплатени на 14.01.2019 г., а постъпленията по банковите си сметки очаквайте на 15.01.2019 г.


С уважение,
проф. д-р Хр. Бонджолов

СПОДЕЛИ В