График на зимна изпитна сесия за учебната 2018/2019 година

ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


1 курс


Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Аналитична геометрия

31.01.2019г.; 08:30 ч.

01.02.2019г.; 08:30 ч.

 

406

707

13.02.2019г.; 08:30 ч.

707

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

24.01.2019г.; 08:00 ч.

25.01.2019г.; 08:00 ч.

202

406

14.02.2019г.; 08:00 ч.

102

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

08.02.2019г.; 08:00 ч.

707

15.02.2019г.; 08:00 ч.

707

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

Основи на програмирането

06.02.2019г.; 09:00 ч.

707

11.02.2019г.; 09:00 ч.

707

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. Мая Христова

Увод в информатиката

21.01.2019г.; 10:00 ч.

707

15.02.2019г.; 10:00 ч.

102

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Увод във висшата математика

////////////////

///////////

12.02.2019г.; 13:00 ч

506

доц. д-р Иванка Минчева

Български език и стил

////////////////

///////////

11.02.2019г.; 15:00 ч.

Ректорат 556

 ас. д-р Илияна Димитрова


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Училищен курс по алгебра и анализ

08.02.2019г.; 13:00 ч.

505

15.02.2019г.; 13:00 ч.

505

проф. д-р Виолета Маринова

Училищен курс по геометрия

23.01.2019г.; 13:00 ч.

505

12.02.2019г.; 11.00 ч.

403

доц. д-р Иванка Минчева

Компютърни мрежи и комуникации

28.01.2019г.; 10:00 ч.

607

12.02.2019г.;10.00 ч.

607

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Дискретна математика

29.01.2019г.; 09.00 ч.

30.01.2019г.; 09.00 ч.

707

14.02.2019г.; 09:00 ч.

406

доц. д-р Валентин Бакоев, гл.ас.д-р Мария Джумалиева

Комплексен анализ

//////////////////

/////////

13.02.2019г.; 08.00 ч.

406

доц. д-р Милен Христов

Физическо възпитание

///////////////

////////

//////////////

 

Гл. ас. д-р Милен Видиновски

Специализиран английски език

///////////////

////////

12.02.2019г.; 13.00 ч.

506

доц. д-р Иванка Минчева


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Теория на вероятностите и математическа статистика

01.02.2019г.;08.00ч.

505

16.02.2019г.;08.00ч.

505

проф. д-р Димитър Цветков, гл.ас. д-р Николай Горчев

Операционни системи

21.01.2019г.;10.00ч..

707

15.02.2019г.;10.00ч.

102

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

Компютърна графика

24.01.2019г.;10.00ч.

306

16.02.2018;09:00 ч.

302

доц. д-р Емилиян Петков, ас. д-р Росица Радоева

Компютърни мрежи и комуникации

28.01.2019г.;10.00ч.

607

12.02.2019г.;10.00ч.

607

проф. д-р Олег Асенов, гл.ас. д-р Теодор Калушков

Методика на обучение по математика – обща част

///////////////

////////////

15.02.2019г.;10.00ч.

703

проф. д-р Даринка Гълъбова


ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Български език и стил (то)

08.02.2019г.;10.00 ч.

Ректорат 556

15.02.2019г.;16.00 ч.

Ректорат 556

Ас. д-р Илияна Димитрова

Математически анализ 1

02. 02.2019г.; 09.30ч. задачи

02.02.2019г.; 13.00ч. теория

202

16.02.2019г.; 09.30 ч.

406

доц. д-р Любомир Христов, ас. Виктория Бенчева

Линейна алгебра

21.01.2019г.;8.15ч. задачи

23.01.2019г.;8.15ч.теория

506

102

14.02.2019г.;8.15ч.

102

доц. д-р Милен Христов

Увод в компютърните науки

29.01.2019г.; 10.00ч.

202

12.02.2019г.;13.00ч. ч.

202

доц. д-р Марияна Николова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Основи на програмирането

05.02.2019г.;10.00ч.

306

13.02.2019г.;10.00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Милена Стефанова, ас. д-р Росица Радоева

Организация на компютърна система

31.01.2019г.;09.00 ч.

306

15.02.2019г.;09.00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Мирослав Петров,

Английски език І (то)

10.01.2019г.;10.00ч.

///////////

17.01.2019г.;10.00ч.

/////////

Анелия Иванова


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Автомати и теория на езиците

24.01.2019г.;09.00ч.

406

14.02.2019г.;09.00ч.

505

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл.а с. д-р Силвия Върбанова

Методология на програмирането

08.02.2019г.;09.00ч.

406

12.02.2019г.;09.00ч.

406

доц. д-р Ивайло Дончев, доц. д-р Доника Вълчева

Теория на вероятностите и математическа статистика

01.02.2019г.;08.00ч.

202

16.02.2019г.;08.00ч.

505

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев,

ИК-КН1: Програмни интерфейси (то)

////////////////////

//////////

12.02.2019г.

505

доц. д-р Емилиян Петков,  гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

ИК-КН2: Алгоритми и структури от данни

28.01.2019г.;9.00ч.

504

15.02.2019г.;09.00ч.

504

доц. д-р Златко Върбанов, хон. преп. Димитър Стефанов

ФК-Ф3: Специализиран английски език (то)

////////////////

///////////

12.02.2019г.;13.00 ч.

707

доц. д-р Иванка Минчева

Физическо възпитание

/////////////////

////////////

11.02.2019г.

 

Гл. ас. д-р Бранимир Маринов, гл. ас. д-р Милен Виденовски


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Операционни системи

28.01.2019г.;10.00ч.

306

15.02.2019г.;10.00ч.

506

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Венелин Монев, хон. преп. Петя Белева-Димитрова

Изкуствен интелект

23.01.2019г.;09.00ч.

506

15.02.2019г.;12.00ч.

506

доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Информационни системи

08.02.2019г.;13.00ч.

306

16.02.2019г.;10.00ч.

506

проф. д-р Тихомир Трифонов, гл. ас .д-р Стефан Калчев

ХML

04.02.2019г.;09.00ч.

506

14.02.2019г.;09.00ч.

505

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Криптографски методи (то)

////////////////

/////////

15.02.2019г.;09.00ч.

406

проф.-дмн Стефка Буюклиева

гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева


4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Невронни мрежи

21.01.2019г.;10.00ч.

406

12.02.2019г.;10.00ч.

607

проф. дн Олег Асенов, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Компютърно зрение

23.01.2019г.;09.00ч.

306

15.02.2019г.;09.00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

Езикови процесори

07.02.2019г.;

09.00ч.-1гр.; 11.00 ч.-2 гр.

506

15.02.2019г.;11.00ч.

302

доц. д-р Юлиана Дошкова

Защита на населението и околната среда (то)

////////////////

 

12.02.2019г.;09.00ч.

Корпус 4

Димитър Димитров

Мултимедийни среди

21.01.2019г.;12.00ч.

406

12.02.2019г.;12.00ч.

607

проф. дн. Олег Асенов, хон. преп. Елица Бакалова, гл. ас. д-р Росица Радоева

Езици за безжични комуникации (то)

////////////////

 

12.02.2019г.;

607

проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

С #

29.01.2019г.;09.00ч.

506

11.02.2019г.;10.00ч.

506

доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Венелин Монев

Теория на кодирането (то)

////////////////

/////////

15.02.2019г.;09.00ч.

406

Проф. дмн. Стефка Буюклиева, гл. ас. д-р М. Джумалиева-Стоева

Разработване и управление на проекти (то)

////////////////

/////////

13.02.2019г.;11.00ч.

403

доц. д-р Доника Вълчева

Електронен бизнес (то)

////////////////

/////////

13.02.2019г.;11.00ч.

403

доц. д-р Доника Вълчева, гл. ас. д-р Милена Стефанова


ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност  “ИНФОРМАТИКА”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

 (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Аналитична геометрия

31.01.2019г.; 08:30 ч.

01.02.2019г.; 08:30 ч.

 

406

707

13.02.2019г.; 08:30 ч.

707

доц. д-р Галя Накова

Линейна алгебра

24.01.2019г.; 08:00 ч.

25.01.2019г.; 08:00 ч.

202

406

14.02.2019г.; 08:00 ч.

102

доц. д-р Милен Христов

Математически анализ І част

08.02.2019г.; 08:00 ч.

707

15.02.2019г.; 08:00 ч.

707

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

Основи на програмирането

06.02.2019г.; 09:00 ч.

707

11.02.2019г.; 09:00 ч.

707

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. Мая Христова

Увод в информатиката

21.01.2019г.; 10:00 ч.

707

15.02.2019г.; 10:00 ч.

506

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

Английски език I ч.

////////////////

 

////////////////

 

Галя Славчева


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Дискретна математика

29.01.2019г.;09.00ч.

30.01.2019 г.;09.00ч.

707

14.02.2019 г.;09.00ч.

406

доц. д-р Валентин Бакоев, гл. ас. д-р Мария Джумалиева

Софтуерни технологии

22.01.2019г.;11.00ч.

302

12.02.2019г.;11.00ч.

302

доц. д-р Доника Вълчева

Теория на аналитичните функции

09.02.2019г.;09.00ч.

102

16.02.2019г.;09.00ч.

202

доц. д-р Милко Такев, ас. д-р Николай Иванов

Автомати и теория на езиците

25.01.2019г.;09.00ч.

302

15.02.2019г.;11.00ч.

302

доц. д-р Юлиана Дошкова – Тодорова,

ХML

05.02.2019г.;09.00ч.

707

15.02.2019г.;09.00ч.

302

доц. д-р Юлиана Дошкова –Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Системно програмиране (то)

////////////////

////////

15.02.2019 г.;09.00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов

Български език и стил

08.02.2019г.;10.00ч.

Ректорат 556

15.02.2019г.;16.00ч.

Ректорат 556

ас. д-р Илияна Димитрова

Спорт

///////////////

////////

//////////

 

Гл. ас. д-р Бранимир Маринов

Физическо възпитание

//////////////

/////////

/////////////

//////

Гл. ас. д-р Бранимир Маринов


3  курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Теория на вероятностите и математическа статистика

01.02.2019г.;08.00ч.

505

16.02.2019г.;08.00ч.

505

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

Операционни системи

21.01.2019г.;10.00ч..

707

15.02.2019г.;10.00ч.

506

проф. д-р Емилия Тодорова, ас. д-р Георги Шипковенски

Компютърна графика

24.01.2019г.;10.00ч.

306

16.02.2018;09:00 ч.

302

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Росица Радоева

Компютърни мрежи и комуникации

28.01.2019г.;10.00ч.

607

12.02.2019г.;10.00ч.

607

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

 Програмиране с DOT NET (то)

////////////////

////////

11.02.2019г.;09.00ч.

506

доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Венелин Монев


4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

 (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Криптография

22.01.2019г.; 09.00 ч.

406

15.02.2019г.;09.00 ч.

406

проф. дмн Стефка Буюклиева, гл. ас. д-р Мария Джумалиева

 Мултимедийни приложения

21.01.2019г.;11.30 ч.

302

13.02.2019г.;09.30 ч.

302

гл. ас. д-р Гергана Маркова, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

 Обработка на изображения

25.01.2019г.;09.00 ч.

 

15.02.2019г.;09.00 ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Гергана Маркова

Моделиране на информационни системи

28.01.2019г.;09.00ч.

506

13.02.2019г.;09.00ч.

503

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

 гл. ас. д-р Стефан Калчев

 WАР технологии

28.01.2019г.;13.00ч.

607

14.02.2019г.; 10.00 ч.

607

проф. дн Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Компютърни системи в обучението (то)

////////////////

////////

12.02.2019г.;10.00 ч.

 

гл. ас. д-р Росица Радоева

 Електронен маркетинг (то)

////////////////

////////

10.02.2019г.; 12.00 ч.

5K, 306

доц. д-р Мариана Петрова


ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност  “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Бази от данни

29. 01.2019г.; 09:00ч.

102

13.02.2019г.; 09:00ч.

102

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова,

гл. ас.  д-р Стефан Калчев, хон. преп.Илиян Маринов

Български език и стил (то)

////////////////

 

12. 02.2019г.; 09:00ч.

5 корпус

Ас. д-р Красимира Василева

Операционни системи

21.01.2019г.; 09:00ч.

202

15.02.2019г.; 09:00ч.

506

проф. д-р Емилия Тодорова, гл. ас. д-р Венелин Монев, хон. преп. Иван Пеев

Увод в програмирането

24.01.2019г.; 09:00ч.

402,704,506

14.02.2019г.; 09:00ч.

402,704,506

доц. д-р Златко Върбанов, ас. Мая Христова, хон. преп.Тихомир Стоянов,

Увод в уеб технологиите

08.02.2019г.; 09:00ч., 11:00ч.

506

15.02.2019г.; 11:00ч.

302

доц. д-р Юлиана Дошкова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова, хон. преп. Йоан Иванов, хон. преп. Тодор Манев

ФК-Ф1:Английски език І част (то)

////////////////

///////////

17.02.2019 г.; 14:00ч.

306

Анелия Иванова


2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Дискретни структури

04.02.2019г.; 09.00 ч.

05.02.2019г.; 09.00 ч.

406

11.02.2019г.; 09.00 ч.

406

доц. д-р Валентин Бакоев, гл. ас. д-р Мария Джумалиева

Изграждане на приложни програмни интерфейси (API)

25.01.2019г.; 09.00 ч.

402

13.02.2019г.; 09.00ч.

402

доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Милена Стефанова, хон. преп.Трендафил Трифонов, хон. преп.Петьо Колев

Математически анализ 1 ч.

09.02.2019г.; 09.00 ч.

102

16.02.2019г.;09.00 ч.

202

проф. д-р Милко Такев, гл. ас. д-р Николай Иванов

РНР базирани работни рамки

28.01.2019г.;08.00 ч.

406

12.02.2019 г.;08.00 ч.

506

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп.Юри Стойнов, хон. преп. Любомир Филипов

Системи на управление на съдържание

22.01.2019 г.;09.0ч.(1-2);

11.00 ч. (3-4)

506

14.02.2019 г.;11.00 ч.

505

доц. д-р Юлиана Дошкова,

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

Програма на Java

/////////////

///////////

12.02.2019 г.;

503

доц. д-р Тодор Тодоров, ас. Мая Христова

Английски език

09.01.2019 г.; 10.00 ч.

 

16.02.2019 г.;10.00 ч.

306

Анелия Иванова


3 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(22.01-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

 (11.02-17.02.2019)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Изкуствен интелект

01.02.2019г.; 11.00ч.

306

15.02.2019г.;11.00ч.

607

проф. дн. Олег Асенов, гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

Управление на софтуерни проекти

25.01.2019г.;12.00ч.

506

14.02.2019г.;12.00ч.

503

доц. д-р Тодор Тодоров, хон. преп. Станислав Бонов, хон. преп. Павел Дончев, хон. преп. Илиян Атанасов

Въведение в облачните технологии

21.01.2019г.; 11.00ч.

607

12.02.2019г.; 11.00ч.

607

гл. ас. д-р Теодор Калушков

Мобилни приложения за iOS

28.01.2019г.; 11.00ч.

607

11.02.2019г.; 11.00ч.

607

проф. дн. Олег Асенов, ас. д-р Георги Шипковенски

Основи на компютърна графика

04.02.2019г.; 10.00ч.

306

11.02.2019г.;10.00ч.

302

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Росица Радоева

Метрики за анализ на качеството на кода

06.02.2019г.; 14.00ч.

402

13.02.2019г.; 14.00ч.

402

Доц. д-р Ивайло Дончев, хон. преп. Пеньо Русев, хон. преп. Никола Вълчанов


ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност  “Информационно брокерство и дигитални медии”

1 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(21.01.2018-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11-17.02.2018)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Въведение в книгопечатането

23.01.2019г.;11.00ч.

505

14.02.2019г.;11.00ч.

403

гл. ас. д-р Стела Георгиева

Наука за комуникацията

25.01.2019г.;11.00ч.

403

11.01.2019г.;11.00ч.

403

проф. д-р Лъчезар Георгиев

Организация на компютърната система

31.01.2019г.; 09.00ч.

306

15.02.2019г.;09.00ч.

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов

Основи на програмирането

05.02.2019г.;10.00ч

306

13.02.2019г.;10.00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков

Увод в компютърните науки

29.01.2019г.; 10.00ч.

202

12.02.2019г.;13.00ч.

202

доц. д-р Марияна Николова

Български език и стил

///////////

 

11.02.2019г.;15.00ч.

Ректорат 556

ас. д-р Илияна Димитрова

История на информационната среда

//////////

 

11.02.2019г.;10.00ч.

505

Доц. д-р Живка Радева


ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност  “Библиотечно-информационни дейности”- редовно обучение

2 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(21.01.2018-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11-17.02.2018)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Библиографски системи за информация

21.01.2019г.;08.15ч.

403

11.02.2019г.;08.15ч.

706

доц. д-р Александър Ковачев

Библиотечни каталози

08.02.2019г.;08.15ч.

505

11.02.2019г.;08.15ч.

706

доц. д-р Александър Ковачев

История на библиотеките

25.01.2019г.;10.00ч.

706

13.02.2019г.;10.00ч.

706

гл. ас. д-р Калина Иванова

Опазване на библиотечните документи

30.01.2019г.;10.00ч.

403

11.02.2019г.;10.00ч.

505

доц. д-р Живка Радева

Теория и практика на рекламата

10.02.2019г.;12.00ч.

Ректорат 200Б

11.02.2019г.;12.00ч.

Ректорат 200Б

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Английски език II ч.

////////////////

////////////

/////////

///////

Симеон Ганев


ГРАФИК

на провеждане на изпитите през зимната изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност  “Книгоиздаване”- редовно обучение

4 курс

Дисциплини

Редовна сесия

(21.01.2018-10.02.2019)

Дата и час

Зала

Поправителна сесия

(11-17.02.2018)

Дата и час

Зала

Преподаватели

Книгоразпространение

24.01.2019г.;10.00ч.

505

12.02.2019г.;10.00ч.

706

ас- д-р Стефка Чернева

Литературно, художествено и масово книгоиздаване

22.01.2019г.;10.00ч.

505

12.02.2019г.;10.00ч.

706

ас- д-р Стефка Чернева

Основи на полиграфията

28.01.2019г.;10.00ч.

403

13.02.2019г.;10.00ч.

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев

Книгоиздаване в САЩ

28.01.2019г.;12.00ч.

403

13.02.2019г.;12.00ч.

505

гл. ас. д-р Стела Георгиева

Краезнание и краеведски издания

31.01.2019г.;10.00ч.

505

11.02.2019г.;10.00ч.

706

доц. д-р Александър Ковачев

Американска литература

/////////////

////////

23.01.2019г.;10.30ч.

706

Гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

Защита на населението и околната среда

////////////////

////////////

12.02.2019г.;09.00ч.

Корпус 4 405

Димитър Димитров

Испански език I ч.

21.01.2019г.;10.00ч.

706

11.02.2019г.;10.00ч.

606

Галина Върлинкова

СПОДЕЛИ В