Колежанска комисия за трансфер на академични кредити

Избрана с решение на Съвета на колежа (протокол № 8 от 18.07.2023 г.)

Функции: Признаване на резултати от обучение на студенти по програма за студентска мобилност Еразъм+ и трансфер на академични кредити


Председател:

  • доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Членове:

  1. доц. д-р Емил Костадинов Бузов
  2. преп. Кремена Любенова Ангелова
СПОДЕЛИ В