Представяне на сборник с доклади от престижен международен научен форум, на който Историческият факултет на Великотърновския университет и неговият център за Медиевистични изследвания бяха основни съорганизатори

В гр. Поморие на 14 декември т.г. беше представен сборникът с докладите от Международната научна конференция на тема „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при река Ахелой, 917-2017”. Престижният международен научен форум беше проведен през октомври 2017 г. и събра цвета на родната и световната българска медиевистика и българистика.

Организатори на конференцията, провела се под патронажа на кмета на Община Поморие, бяха Историческият факултет и Центърът за медиевистични изследвания на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Регионалният исторически музей – Бургас и Историческият музей–Поморие.

Поради богатството от доклади и научни съобщения, сборникът от конференцията бе издаден в два тома. Публикуваните общо 36 доклада разкриват различни аспекти от съдбата на България, Византия и Балканите през епохата на цар Симеон Велики. Сред авторите на докладите личат имената на утвърдени изследователи и преподаватели от Великотърновския, Софийския, Пловдивския, Шуменския университет, Националния археологически институт с музей при БАН и Института за икономически изследвания, музейни специалисти от цялата страна, както и на изтъкнати учени от Великобритания, Германия, Полша, Русия и Сърбия.

Представянето на сборника се проведе в Градската художествена галерия „Дечко Стоев” – Поморие. На събитието присъстваха кметът на Община Поморие инж. Иван Алексиев, заместник-кметът Янчо Илиев, председателят на Общинския съвет на Поморие Адам Адамов и кметът на град Ахелой Иван Георгиев.

Събитието бе открито от директора на Историческия музей в Поморие г-н Антон Карабашев. Кметът на Община Поморие инж. Иван Алексиев благодари на Великотърновския университет и Софийския университет на за помощта при организирането на конференцията през 2017 г. и за съдействието при издаването на двата тома на сборника, като изрично подчерта водещата роля на Историческия факултет на ВТУ за провеждането на големия научен форум.  

Доц. д-р Николай Кънев, изпълняващ длъжността декан на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и доц. д-р Ангел Николов от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” представиха в резюме отделните доклади и участваха в дискусия с публиката.

В резултат на проведената конференция, резултат от която са и представяните два тома, бяха осъществени много сериозни научни приноси за осветляването на този толкова важен период в българската история. В същото време всички учени, които участваха във форума, се превърнаха в посланици не само на българската история, но и на днешно Поморие. Смятам, че науката и туризмът могат да вървят ръка за ръка, но също вярвам, че след това събитие Поморие успешно може да се нареди до големите академични центрове в страната като домакин на сериозни научни прояви от международен и национален мащаб”, подчерта в изказването си доц. Кънев.

СПОДЕЛИ В