Изпитна сесия – спец. Учителска правоспособност

ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ - ИЗПИТНА СЕСИЯ
спец. УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ – ЗИМЕН  /ПЪРВИ/ СЕМЕСТЪР на уч. 2018/2019 г.


 

учебна дисциплина

преподавател

ДАТА

Зала 

 

1.

Педагогика

проф. д-р Ж. САВОВА

РС - 30 януари 2019 г.

ПС - 15 февруари 2019 г.

Корпус 5 – зала 612

Корпус 5 – зала Б-202

10.00 часа

10.00 часа

2

Психология

проф. д-р Д. ТАСЕВСКА

РС - 31 януари 2019 г.

ПС - 21 февруари 2019 г

Корпус 5 – зала 612

Корпус 5 – зала  Б-202

10.00 часа

10.00 часа

3.

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в …

доц. д-р С. ЛАЗАРОВА

РС - 19 януари 2019 г.

ПС - 12 февруари 2019 г.

Ректорат - зала 101

Ректорат - зала 101

10.00 часа

10.00 часа

4.

Приобщаващо образование

гл.ас. д-р Петя МАРЧЕВА

РС - 19 февруари 2019 г.

ПС - 26 февруари 2019 г.

Корпус 5 – зала Б-202

Корпус 5 – зала  Б-202

10.00 часа

10.00 часа

5.

Мениджмънт на класа

проф. д-р Галя БОНЕВА

РС - 26 януари 2019 г.

ПС - 05 февруари 2019 г

Корпус 5 – зала 505

Корпус 5 – зала 501

10.00 часа

10.00 часа

6.

Научно-педагогически изследвания

проф. дн Венка КУТЕВА

РС - 04 февруари 2019 г.

ПС - 27 февруари 2019 г

Корпус 5 – зала 612

Корпус 5 – зала  Б-202

10.00 часа

10.00 часа

7.

Управление на образованието и училищната администрация

гл.ас. д-р Лидия КОЛЕВА

РС - 12 януари 2019 г.

ПС - 07 февруари 2019 г

Корпус 5 – зала  Б-202

Корпус 5 – зала 414

10.00 часа

10.00 часа

8.

Работи по проекти в образованието

проф. д-р Маринела МИХОВА

РС - 25  февруари 2019 г.

ПС - 28 февруари 2019 г

Корпус 5 – зала  Б-202

Корпус 5 – зала  Б-202

10.00 часа

10.00 часа


РС – редовна сесия

ПС – поправителна сесия

СПОДЕЛИ В