Пресконференция на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Пресконференция на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов днес даде пресконференция в БТА - Велико Търново. Темата на брифинга бе: становище на Великотърновския университет, относно информациите, че Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак”, Република Молдова, ще бъде преобразуван във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
СПОДЕЛИ В