При голям успех продължава тазгодишната кандидатстудентската кампания във Великотърновския университет

При голям успех продължава тазгодишната кандидатстудентската кампания във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Една четвърт от местата, отпуснати по акция „Рано рани“, са запълнени само през първите три седмици от стартирането на кампанията. Местата по акцията за специалностите „Право“, „Софтуерно инженерство“ и „Психология“ са изчерпани. За тях може да се кандидатства чрез участие в класиране след 17 юни 2019 г.

През тази година е засилено търсенето на специалности от направление 1.3 „Педагогика на обучението по...“, които са освободени от таксата за обучение през първия семестър, която варира между 250 и 380 лв.

Подаването на заявления за запазване на място в една любима специалност или записване в първи курс по акция „Рано рани“ за учебната 2019-2020 година е възможност, която Великотърновският университет дава на своите многобройни кандидат-студенти за трета поредна година.

Кандидат-студентите, които имат диплома за средно образование, издадена от 2008 година насам, или имат успешно издържан кандидатстудентски изпит, валиден за съответната специалност, могат директно да се запишат за студенти в университета. Записванията и запазването на място ще продължат до попълване на обявените места. Отпуснатите места са само част от капацитета на университета за прием на студенти за учебната 2019-2020 г. В сайта на университета или в сайта на Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием кандидатите могат непрекъснато да се информират за оставащите незаети места.


СПОДЕЛИ В