ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на автомобилно гориво за нуждите на служебните автомобили на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез карти за безналично плащане”

СПОДЕЛИ В