Учителска правоспособност – задочно обучение

УЧЕБЕН ГРАФИК

специалност „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“ – задочно обучение, прием октомври 2018 г.

Дисциплина

Л

АЗ

преподаватели

дата

час

зала

Работа по проекти в образованието

15

15

проф. д-р Маринела Великова Михова

9.12. - 10 часа

9.00 - 19.00

Корпус 5 зала 501

Управление на образованието и училищна администрация

15

15

гл. ас. д-р Лидия Николова Колева

10.12. - 5 часа

16.12. - 10 часа

10.00 - 14.00

8.00 - 19.00

Корпус 5 зала 204

Корпус 5 зала 501

Психология

30

30

проф. д-р Даниела Христова Тасевска

12.12. - 5 часа

13.12. - 10 часа

14.12. - 10 часа

8.00 - 13.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

Корпус 5 зала 204

Корпус 5 зала 202

Корпус 5 зала 204

Педагогика

30

30

проф. дн Антония Тонева Кръстева

10.12. - 5 часа

18.12. - 10 часа

20.12. - 10 часа

21.12. - 5 часа

15.00 - 20.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

14.00 - 19.00

Корпус 5 зала 204

Корпус 5 зала 204

Корпус 5 зала 202

Корпус 5 зала 202

Приобщаващо образование

15

15

гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска

11.12. - 10 часа

21.12. - 5 часа

8.00 - 18.00

8.00 - 13.00

Корпус 5 зала 202

Корпус 5 зала 202

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

15

15

доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева- Лазарова

12.12. - 5 часа

19.12. - 10 часа

14.00 - 19.00

9.00 - 19.00

Ректорат зала 101

Ректорат зала 101

Мениджмънт на класа

15

15

проф. д-р Галя Йорданова Бонева

15.12. - 10 часа

8.00 - 18.00

Корпус 5 зала 204

Научно-педагогически изследвания

15

15

проф. дн Венка Петрова Кутева

17.12. - 10 часа

9.00 - 19.00

Корпус 5 зала 202

СПОДЕЛИ В