Нова образователна програма – „Информационна сигурност“

Уважаеми кандидат-специализанти,

От февруари 2019 г. към Центъра за квалификация започва обучение по нова образователна програма – „Информационна сигурност“. Завършилите я специализанти придобиват професионална квалификация Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer). Обучението е в дистанционна форма и е с продължителност 2 семестъра.

СПОДЕЛИ В