Вицепремиерът Томислав Дончев откри кабинет по мениджмънт във Великотърновския университет

Вицепремиерът на Република България Томислав Дончев и ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов официално откриха новия кабинет по мениджмънт в Стопанския факултет.

Изграждането на симулационния кабинет по мениджмънт е резултат от непрекъснатото търсене на възможности от страна на Стопанския факултет и катедра „Стопанско управление“ за оптимизиране на учебния процес. Проектната идея за изграждане на такъв кабинет е следствие от проучването на мнението на студентите за качеството на обучение в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ и изразеното от тях желание за засилване на неговата практическа насоченост.

След официалното откриване г-н Томислав Дончев пое ангажимент пред студентите да дойде отново във Великотърновския университет, където да изнесе еднодневен курс по водене на преговори.

„В рамките на един ден обещавам да дойда и да ви науча на всичко, което аз самият знам и мога. Теоретическата ми подготовка може да не е много академична, но съм водил какви ли не преговори. Освен самата техника и технология, освен аргументите, важно е как си облечен, в кой край на масата ще седнеш, дали идваш навреме, дали подраняваш, или закъсняваш. Важни са жестовете, очите, важно е дали излъчваш отстъпчивост, или неотстъпчивост“, каза пред бъдещите висшисти вицепремиерът Томислав Дончев.

СПОДЕЛИ В