Вицепремиерът Томислав Дончев и ректорът проф. д-р Христо Бонджолов откриха международна конференция във Великотърновския университет

Вицепремиерът на Република България г-н Томислав Дончев и ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов откриха първата за Югоизточна Европа конференция на тема „Стойността на комуникациите в дигиталната ера“, чийто домакин е нашият университет.

Участие във форума вземат експерти и учени в областта на публичните комуникации, бизнес лидери и журналисти, обединени от предизвикателството за измерване на комуникационните усилия в динамично променящите се условия на публичност.

„Днес живеем в ерата на технологиите, на интернет, на информацията, на комуникацията и компютърните мрежи, в един дигитално свързан свят. Заедно с него идва и революцията в публичните комуникации. Тази революция включва не само начина, по който комуникираме, но и природата и стойността на самата комуникация. Стойността на общуването и комуникациите днес е много важна за всяка една от сферите на живота. За общуването е нужно да има две страни, които се разбират, които говорят на един и същи език, които се чуват една друга. Вярвам, че този форум ще даде много отговори на въпросите, които си е поставил. Събитието ще бъде полезно както за участниците и експертите, така и за всички гости и студенти. Пожелавам успех на конференцията“, каза в приветствието си към участниците и гостите на конференцията ректорът проф. Христо Бонджолов.

„Информацията за разлика от другите ресурси може да се споделя и рециклира многократно. Тя дава възможност да променим целия обществен ред. Днес живеем в един вълнуващ свят, в който, освен да се произведе фалшива новина, имаме уникалния шанс да говорим това, което искаме. Ние не можем да влияем на фалшивите новини, защото това е цензура, но можем да се научим да ги разпознаваме”, заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

Всички гости на събитието имат възможността да зададат своите въпроси към международно утвърдени експерти като Джона Бърк, изпълнителен директор на Международната асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC), Ана Ади, професор по връзки с обществеността и корпоративни комуникации в Университета за приложни науки „Квадрига“ в Берлин, и изследователя на масовите комуникации Томас Щокле, както и към панелистите от областта и страната. Организатор на конференцията е Сдружение „Знание – интензивно развитие“ (KIDA) с основен партньор A Data Pro.

СПОДЕЛИ В