Изкуството като терапия

ИЗЛОЖБА ИЗКУСТВОТО КАТО ТЕРАПИЯ

Откриване 5.октомври 2017,

14.00ч. Зала „Янаки Манасиев“, Факултет Изобразително изкуство

От учебната година 2016/2017 във ФИИ стартира Магистърската програма по Арттерапия, която съчетава интердисциплинарно опита на Катедра Психология на Философски факултет, катедра Методика на обучението по ИИ, както и на останалите творци-преподаватели от Факултет Изобразително изкуство към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“

Представителната изложба на магистърската програма по Арттерапия се организира по инициатива на  Катедра Методика на обучението по Изобразително изкуство към Факултет ИИ на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. В нея участват: Светла Ангьозова, Елена Тодорова, Жанет Видева, Юлия Пенкова, Симона Тодорова и Анастасия Тонкова -  възпитаници на специалността и преподаватели, които използват арттерапевтичните методи в своята практика.

Международният опит в квалификацията по арттерапия доказва, че обучението в арттерапевтични умения е успешно в среда, където изкуството и творческият процес са приоритет. Традициите във Факултета по изобразително изкуство, както в жанровото разнообразие, така и в методиката по изобразително изкуство, създават оптималната среда за развитие на образователен ресурс в областта на арттерапията. Изложбата запознава обществеността, партньорските институции, колегите с предмета на арттерапията, дейностите, включени в обучителната програма и възможностите за професионална квалификация и реализация на обучаващите се в нея.

В експозицията ще бъдат представени арттерапевтични методи на работа, презентации от работен процес при използването на различни арттерапевтични техники. Специално участие в изложбата заемат  творби, създадени в Арттерапевтично ателие по керамика към Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост 1 и 2, с. Церова Кория, област Велико Търново.

 

СПОДЕЛИ В