Научна конференция на Факултет "Математика и Информатика" в памет на проф. д-р Марга Янкова Георгиева

Корпус 3 на ВТУ, Зала „Джон Атанасов“, 16 ноември 2018 г.

Откриване

Проф. д-р Емилия Тодорова
Зам.-декан по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията

Проф. дмн Стефка Буюклиева
Председател на организационния комитет


Проф. дмн Недю Попиванов
Декан на факултет “Математика и информатика” (1991 – 1992)

Проф. д-р Даринка Гълъбова
Програмен комитет


 

Проф. д-р Даринка Гълъбова,
„Професор Марга Георгиева – ярко проявление на синергетичността в науката, професията, живота“

 

 

Гл.ас. д-р Камелия Колева,
„Софизмите и синергетиката“

 

 

Проф. д-р Маргарита Върбанова, Евгения Тотева Илиева,
„Моделирането при решаване на задачи от училищния курс по математика“

 

 

Цветелина Мирославова,
„Модел на учебна тетрадка по математика за 6. клас като средство за развиване на универсални учебни действия“

 

 

Маргарита Белчева,
„Интегриране на електронен ресурс "Е-Геометрия, 9. клас" в обучението по математика в училище“

 

Проф. дмн Недю Попиванов,
„Pohozhaev Identities for Semi-Linear Elliptic-Hyperbolic Equations


 

Проф.дмн Стефка Буюклиева,
„Elliptic curve cryptography”

 

Галерия:


Вижте още за конференцията тук

СПОДЕЛИ В