Консултативна психология

14 – 21.01.2019 г.

Основни консултативни умения

проф. д-р Даниела Христова Тасевска

14.01.2019 г.

202

8:00 – 13:00
14:00 – 19:00

15.01.2019 г.

202

8:00 – 13:00

Психодиагностика

доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов

16.01.2019 г.

B-202

8:00 – 13:00
14:00 – 19:00

21.01.2019 г.

B-202

8:00 – 13:00

Групово консултиране

проф. д-р Тодор Димитров Минев

15.01.2019 г.

B-202

14:00 – 19:00

17.01.2019 г.

B-202

8:00 – 13:00
14:00 – 19:00

Консултиране на деца и семейства

проф. дн Красимира Петрова Колева- Минева

18.01.2019 г.

B-202

14:00 – 19:00

19.01.2019 г.

503

8:00 – 13:00
14:00 – 19:00

Консултиране в психиатричната практика

Д-р Огнян Никитов

20.01.2019 г.

503

8:00 – 13:00
14:00 – 19:00

18.01.2019 г.

B-203

8:00 – 13:00

СПОДЕЛИ В