Ресурсен учител

ГРАФИК ОЧНИ ЗАНЯТИЯ
ПЪРВИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2018/19  УЧ.ГОДИНА
задочно обучение  /група прием м.10.2018 г./


СПЕЦИАЛНОСТ “РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ”
Научен ръководител проф. дпн  Венка Кутева-Цветкова


УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЗАЛА

ЧАС

1.

Педагогика и психология на ДСОП – първа част

 

гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска

20 ноември 2018

21 ноември 2018

 

27 ноември 2018

28 ноември 2018

 

 03 декември 2018 г.

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

 

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

 

Корпус 5 зала 107

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 12.00 ч.

14.15 – 18.00 ч.

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 12.00 ч.

14.15 – 18.00 ч.

14.15 – 16.50 ч.

2.

Диагностика на ДСОП

 

гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска

 04 декември 2018

 05 декември 2018

 

 06 декември 2018

 07 декември 2018

 08 декември 2018

 09 декември 2018

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

 

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

Корпус 5 зала 107

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 18.00 ч.

13.15 – 18.40 ч.

8.15 – 19.35 ч.

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 10.55 ч.

 

3.

Работа със семейства на ДСОП

проф. д-р Тодор Минев

26 ноември 2018

2  декември 2018

 

Корпус 5 зала 202

Корпус 5 зала 107

13.15 – 19.45 ч.

8.15 – 17.45 ч.

4.

Интегрирано обучение на ДСОП. Приобщаващо образование

гл. ас. д-р Катерина Златкова-Дончева

22 ноември 2018

23 ноември 2018

24 ноември 2018

25 ноември 2018

26 ноември 2018

Корпус 5 зала 206

Корпус 5 зала 206

Корпус 5 зала 206

Корпус 5 зала 206

Корпус 5 зала 206

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 17.45 ч.

8.15 – 13.00 ч.

5.

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда

 

доц. д-р  Стоянка Лазарова

  19 ноември 2018

1  декември 2018

Ректорат зала 101

Ректорат зала 101

9.00 – 18.00 ч.

9.00 – 13.00 ч.

 


РЕКТОРАТ – ул. „Теодосий Търновски“ №2

КОРПУС  5 – ул. „Христо Ботев“ №19

СПОДЕЛИ В