„Учителска правоспособност“ (задочно обучение)

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

ПЕТЪК (16.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (19.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (17.11.) и в неделя (18.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, допълнително подали документи за обучение в специалността „Учителска правоспособност“ (задочно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация


Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

Заявена допълнителна професионална квалификация

„Учител по…“

Становище на комисията:

  1.  

Нелиана Ангелова Ангелова

гр. Казанлък

1. биология

2. химия

одобрена

  1.  

Румяна Владимирова Пенева

гр. Свищов

философия

одобрена

  1.  

Божена Мирославова Томова

гр. Велико Търново

1. немски език

2. английски език

одобрена

СПОДЕЛИ В