„Ресурсен учител“ (задочно обучение)

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

ПЕТЪК (16.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (19.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (17.11.) и в неделя (18.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, подали документи за обучение в специалността „Ресурсен учител“ (задочно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация


Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

Становище на комисията:

  1.  

Стоян Драганов Петров

с. Мерданя, обл. Велико Търново

одобрен

СПОДЕЛИ В