„Учителска правоспособност“ (дистанционно обучение)

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

ПЕТЪК (16.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (19.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (17.11.) и в неделя (19.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, допълнително подали документи за обучение в специалността „Учителска правоспособност“ (дистанционно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация


Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

Заявена допълнителна професионална квалификация

„Учител по…“

Становище на комисията:

  1.  

Галина Петкова Банчева

гр. Поморие

английски език

одобрена

  1.  

Десислава Стойнова Христова

гр. София

немски език

одобрена

  1.  

Снежанка Тодорова Илиева

гр. Плевен

икономика

одобрена

  1.  

Евгения Дончева Илиева

гр. Червен бряг

математика

одобрена

  1.  

Мария Йорданова Пауел

гр. Пловдив

музика

одобрена

  1.  

Данчо Георгиев Сираков

гр. Ботевград

икономика

одобрен

  1.  

Адриана Иванова Христова

гр. Димитровград

английски език

одобрена

  1.  

Руска Иванова Бърдукова

гр. Пазарджик

икономика

одобрена

  1.  

Ахмед Мехмед Кенар

с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград

география

одобрен

СПОДЕЛИ В