„Бизнес информационни технологии“ (дистанционно обучение)

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

ПЕТЪК (16.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (1
9.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (17.11.) и в неделя (18.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, допълнително подали документи за обучение в специалността „Бизнес информационни технологии“ (дистанционно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация


Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

Становище на комисията:

  1.  

Василка Методиева Вукадинова

с. Широки дол, общ. Самоков, обл. София

одобрена

  1.  

Елица Милкова Атанасова

гр. София

одобрен

СПОДЕЛИ В