Проведе се IV Международна конференция „Медии и комуникации на 21. век“

Темата „Журналистика и ПР – модели на взаимодействие“ провокира интереса на учени и студенти

За четвърта поред година катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологическия факултет на ВТУ  бе организатор на международната конференция „Медии и комуникации на 21 век“ . Темата „Журналистика и ПР – модели на взаимодействие“ провокира интереса, както на утвърдени преподаватели, така и на млади учени, докторанти и студенти. Форумът се проведе на 8 и 9 ноември и събра учени от няколко български университета.

Конференцията бе открита от проф. Илиана Павлова, ръководител на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“. Тя представи и първия брой на списанието „Медии и комуникации на 21 век“, в което се публикуват научните статии от конференциите. До броени дни се очаква да излезе и втория брой на списанието.

Приветствие към участниците отправи и проф. Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет на ВТУ. Гост на откриването бе и доц. Георги Калагларски, член на УС на Съюза на българските журналисти.

Форумът даде възможност за сблъсък на различен тип виждания за взаимоотношенията между журналистика и ПР: от сътрудничество, през конкуренция, доминация или хегемония. Влиянието на технологиите и дигиталната среда, спецификата на социалните медии и социалните мрежи, както и въпроси, свързани с езика и стилистиката в блоговете оформиха останалите посоки на научен коментар. Научните статии, представящи изследванията, тезите и заключенията на отделните автори по темата ще бъдат публикувани в списанието „Медии и комуникации на 21. век“.

СПОДЕЛИ В