Учителска правоспособност

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

СРЯДА (7.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК (8.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПЕТЪК (9.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (12.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (10.11.) и в неделя (11.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, подали документи за обучение в специалността „Учителска правоспособност“ (дистанционно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

 

Заявена допълнителна професионална квалификация

„Учител по…“

Становище на комисията:

 1.  

Тодорка Иванова Димитрова

с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра

икономика

одобрена

 1.  

Моника Василева Радева

гр. Ямбол

математика

одобрена

 1.  

Антоанета Петрова Тодорова

гр. Свищов

география

одобрена

 1.  

Славина Димитрова Кушева

гр. Велико Тръново

английски език

одобрена

 1.  

Даниел Иванов Дамянов

гр. Велико Търново

икономика

одобрен

 1.  

Надежда Иванова Митева

гр. Смолян

информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Невян Иванов Иванов

гр. Габрово

физика

неодобрен

 1.  

Семира Сюлейманова Ахмедова

гр. Бяла Слатина

английски език

одобрена

 1.  

Христина Вълканова Николова

гр. Бургас

испански език

одобрена

 1.  

Катя Гаврилова Цветкова

гр. Бяла Слатина

биология

одобрена

 1.  

Ася Асенова Борисова

гр. Белене

английски език

одобрена

 1.  

Найден Николов Йотов

гр. София

философия

одобрен

 1.  

Десислава Миткова Иванова

гр. Бургас

информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Кремена Йорданова Маринова

гр. Тутракан

икономика

одобрена

 1.  

Надя Георгиева Кукурякова

гр. Дряново

1. икономика
2. география

одобрена за двете методики

 1.  

Елена Христова Бързанова

с. Говедарци, общ. Самоков, обл. София

география

одобрена

 1.  

Росица Станиславова Станева

гр. Луковит

математика

одобрена

 1.  

Петя Данаилова Петкова

гр. Любимец, обл. Хасково

икономика

одобрена

 1.  

Галина Павлова Борисова

гр. Добрич

философия

одобрена

 1.  

Петьо Петев Пенев

гр. Русе

история

одобрен

 1.  

Невелина Нелкова Куртева

гр. Провадия, обл. Варна

философия

одобрена

 1.  

Надка Тодорова Георгиева

гр. София

информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Диляна Пейчева Стоева

гр. Чирпан

история

одобрена

 1.  

Божидар Маринов Божинов

гр. Бяла Слатина

математика

одобрен

 1.  

Росица Николова Стойкова

гр. София

немски език

одобрена

 1.  

Десислава Костадинова Костадинова

гр. Горна Оряховица

информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Ахмед Мехмед Кенар

с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград

география

одобрен

 1.  

Борислав Стефанов Божинов

гр. Видин

физическо възпитание и спорт

одобрен

 1.  

Зорница Петрова Димитрова-Петрова

гр. Червен бряг

икономика

одобрена

 1.  

Валентин Иванов Хаджиев

с. Равадиново, общ. Созопол, обл. Бургас

история

одобрен

 1.  

Милена Иванова Минкова

с. Дунавци, обл. Видин

рисуване

одобрена

 1.  

Денчо Славов Дечев

гр. Казанлък

математика

одобрен

 1.  

Марина Георгиева Сейрекова

гр. Добрич

математика

одобрена

 1.  

Михаела Ивелинова Недкова

с. Водица, общ. Попово, обл. Търговище

английски език

одобрена

 1.  

Мария-Микаела Милкова Минева

гр. Велико Търново

1. английски език

2. немски език

одобрена за двете правоспособности

 1.  

Дилян Петев Великов

гр. Сливен

физическо възпитание и спорт

неодобрен

 1.  

Лъчезар Емилов Удрев

гр. София

1. биология

2. химия

одобрен за двете правоспособности

 1.  

Корнелия Иванчева Пенева

гр. Плевен

математика

одобрена

 1.  

Десислава Тодорова Шукина-Вълчева

гр. Плевен

математика

одобрена

 1.  

Боряна Руменова Янкова

гр. Сливен

английски език

одобрена

 1.  

Петя Валериева Манчева

гр. Мездра

химия

одобрена

 1.  

Владимир Огнянов Младенов

гр. Стражица

икономика

одобрен

 1.  

Мария Томова Андонова

гр. Тополовград

информационни технологии

одобрена

 1.  

Пламена Василева Георгиева

гр. Айтос

икономика

одобрена

 1.  

Пролетина Стоянова Добрева

гр. Тервел, обл. Добрич

философия

одобрена

 1.  

Ели Иванова Костадинова

гр. Чипровци

информатика и информационни технологии

неодобрена

 1.  

Пламен Георгиев Йонков

Гр. Видин

физическо възпитание

одобрен

 1.  

Цветелина Христинова Господинова

гр. Ямбол

икономика

одобрена

 1.  

Валентина Феодорова Генова

гр. Велико Тръново

български език и литература

одобрена

 1.  

Анна Стоянова Вараджакова-Цанева

гр. Велико Търново

икономика

одобрена

 1.  

Гинка Илиева Антонова

гр. Варна

1. математика

2. информатика и информационни технологии

одобрена за двете правоспособности

 1.  

Ивелина Димитрова Минчева

гр. Троян

философия

одобрена

 1.  

Ивайло Стоянов Стоянов

гр. Етрополе

история

одобрен

 1.  

Петя Стефанова Иванова

гр. Варна

икономика

одобрена

 1.  

Росица Станиславова Станева

гр. Луковит

математика

одобрена

 1.  

Радослав Стефанов Минков

гр. Велико Търново

1. руски език

2. английски език

одобрен

 1.  

Юнзиля Али Халил

с. Подгорец, общ. Руен, обл. Бургас

английски език

одобрена

 1.  

Георги Генов Младенов

с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

1. английски език

2. немски език

3. икономика

одобрен за трите правоспособности

 1.  

Елена Владимирова Миткова

гр. Сливен

математика

одобрена

 1.  

Любомир Светлинов Стоянов

гр. Кнежа, обл. Плевен

1. математика

2. информатика и информационни технологии

одобрен

 1.  

Весела Димитрова Георгиева

гр. В. Търново

икономика

одобрена

 1.  

Лиляна Николаева Пашанова

гр. Дряново, обл. Габровска

икономика

одобрена

 1.  

Милена Евгениева Далева

гр. В. Търново

английски език

одобрена

 1.  

Елица Здравкова Спасова

гр. Шумен

информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Преслава Христова Пашанова

гр. Луковит

икономика

одобрена

 1.  

Мая Петрова Георгиева

с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

английски език

одобрена

 1.  

Златомира Адриянова Симеонова

с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

икономика

одобрена

 1.  

Ралица Цветелинова Цветанова

гр. В. Търново

английски език

одобрена

 1.  

Тодор Иванов Видиновски

гр. В. Търново

философия

одобрен

 1.  

Диляна Дякова Желязкова

гр. Генерал Тошево

философия

одобрена

 1.  

Веселка Горанова Христова

гр. Горна Оряховица

информатика и информационни технологии

 

 1.  

Виолета Тодорова Василева

гр. София

английски език

одобрена

 1.  

Дияна Ивова Чаушева

гр. София

икономика

одобрена

 1.  

Димана Георгиева Петкова

гр. Велико Търново

английски език

одобрена

 1.  

Диана Славчева Точева

гр. Плевен

икономика

одобрена

 1.  

Грета Петрова Каликина

гр. Плевен

1. икономика

2. математика

3. информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Мариана Георгиева Димитрова

гр. Лясковец

икономика

одобрена

 1.  

Емилия Христова Еленкова-Михайлова

гр. Варна

математика

одобрена

 1.  

Александър Янков Янев

гр. Плевен

музика

одобрен

 1.  

Румина Руменова Андреева-Янева

гр. Плевен

музика

одобрена

 1.  

Цветелина Илиева Кирова

гр. Плевен

математика

одобрена

 1.  

Цветозара Николова Петкова

гр. Бяла Слатина

икономика

одобрена

 1.  

Иво Василев Вутов

гр. Плевен

биология

одобрен

 1.  

Пламен Методиев Стоичков

гр. Своге

математика

одобрен

 1.  

Стефка Тодорова Грозева

гр. Казанлък

биология

одобрена

 1.  

Грета Петрова Минкова

гр. Бяла Слатина

математика

одобрена

 1.  

Нели Василева Стефанова

с. Нова Черна, обл. Силистра

икономика

одобрена

 1.  

Камелия Тончева Георгиева

гр. Стара Загора

1. испански език
2. английски език

одобрена

 1.  

Биляна Венциславова Бенова

с. Брест, обл. Плевен

1. испански език
2. английски език

одобрена

 1.  

Десислава Ангелова Дакова

гр. Гоце Делчев

история

одобрена

 1.  

Моника Николаева Ненова

гр. Габрово

български език и литература

одобрена

 1.  

Мария Георгиева Тасева

гр. София

информатика и информационни технологии

одобрена

 1.  

Никол Пламенова Михова

гр. Троян

английски език

одобрена

 1.  

Даниела Петрова Методиева

гр. Велико Търново

химия

одобрена

 1.  

Силвия Георгиева Станева

гр. Габрово

математика

одобрена

 1.  

Катя Георгиева Топалова

с. Зидарово, обл. Бургас

математика

одобрена

 1.  

Снежана Захариева Стоянова

гр. Разград

икономика

одобрена

 1.  

Женя Тодорова Милкова

гр. Провадия

икономика

одобрена

 1.  

Мирослав Атанасов Терзиев

с. Драганово, обл. Велико Търново

икономика

одобрен

 1.  

Кристияна Йорданова Добрева

гр. Велико Търново

1. английски език
2. френски език

одобрена

 1.  

Цветомира Александрова Мирчева

гр. Троян

френски език

одобрена

 1.  

Любен Ивелинов Малчев

гр. Казанлък

изобразително изкуство

одобрен

 1.  

Ивелина Георгиева Георгиева

гр. Горна Оряховица

български език и литература

одобрена

 1.  

Даниела Мирославова Петкова

гр. София

английски език

одобрена

 1.  

Ралица Стойнова Димитрова

гр. Сливен

философия

одобрена

 1.  

Соня Иванова Стойнова

гр. Търговище

физическо възпитание и спорт

одобрена

 

СПОДЕЛИ В