Психология

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

СРЯДА (7.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК (8.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПЕТЪК (9.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (12.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (10.11.) и в неделя (11.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, подали документи за обучение в специалността „Психология“ (дистанционно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация


Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

 

Специалност/квалификация

Становище на комисията:

 1.  

Десислава Борисова Николова

гр. Самоков

учител по немски и английски език

одобрена

 1.  

Татяна Илиева Ватачка

гр. София

теолог и учител по религия

одобрена

 1.  

Грозданка Тенева Ангелова

гр. Харманли

магистър по икономика

одобрена

 1.  

Радостина Живкова Боянова

гр. Харманли

бакалавър по управление

одобрена

 1.  

Маргарита Желева Господинова

гр. Харманли

социални дейности

одобрена

 1.  

Жечка Стефанова Кендерова-Бенямин

гр. София

магистър по бизнес администрация

одобрена

 1.  

Цветомира Ивайлова Иванова

гр. София

бакалавър по културология

одобрена

 1.  

Пенка Христова Колчевска-Михайлова

гр. Търговище

инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност

одобрена

 1.  

Красимир Владимиров Влаев

гр. София

художник с учителска правоспособност; студент по теория и практика на художественото образование

одобрен

 1.  

Радостина Иванова Трифонова

гр. Ямбол

педагог, учител

одобрена

 1.  

Маринела Маринова Станчева

гр. Варна

еколог

одобрена

 1.  

Адриана Бисерова Дачева

гр. Велико Търново

организатор връзки с обществеността

одобрена

 1.  

Наадие Мустафа Пехливан

гр. Шумен

педагог, логопед-учител, учител на деца със специални образователни потребности (деца с интелектуална недостатъчност)

одобрена

 1.  

Ирина Кръстева Пармаксъзова

гр. София

икономист

одобрена

 1.  

Миглена Миткова Славейкова

с. Средец, общ. Неделино, обл. Смолян

икономист, педагог, детски и начален учител

одобрена

 1.  

Светлана Маринова Борисова

гр. Златоград

икономист, учител по български и английски език

одобрена

 1.  

Миглена Милкова Сотирова

гр. Търговище

магистър по социални дейности

одобрена

 1.  

Елка Иванова Иванова

гр. Велико Търново

философ, учител

одобрена

 1.  

Павлина Христова Обретенова

гр. София

художник, учител, магистър по изобразително изкуство

одобрена

 1.  

Веселка Захариева Георгиева

гр. Варна

виолист, учител по музика

одобрена

 1.  

Християна Златкова Божева

гр. Тополовград

магистър по логопедия

одобрена

 1.  

Даяна Росенова Петрова

гр. Видин

учител по предметен цикъл „Философия“

одобрена

 1.  

Росица Миткова Гълева

гр. Чирпан

филолог и учител по български език и литература

одобрена

 1.  

Павлина Христова Евтимова

гр. Харманли

изпълнител и преподавател по народно пеене

одобрена

25.

Трифон Стоянов Трифонов

гр. Ямбол

теолог - студент

одобрен

26.

Надежда Емилова Петкова

гр. Русе

актьор

одобрена

27.

Татяна Кирилова Жечева

гр. Нови пазар

учител по български език и литература и по история

одобрена

СПОДЕЛИ В