Библиотекознание и библиография

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

СРЯДА (7.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК (8.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПЕТЪК (9.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (12.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (10.11.) и в неделя (11.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, подали документи за обучение в специалността „Библиотекознание и библиография“ (дистанционно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация


Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

 

Становище на комисията:

 1.  

Бистра Георгиева Маринова

гр. Мартен, обл. Русе

одобрена

 1.  

Ива Васкова Симонян

гр. Пловдив

одобрена

 1.  

Галина Иванова Ганчева

гр. Стара Загора

одобрена

 1.  

Девора Тенчева Тенева

гр. Пловдив

одобрена

 1.  

Мария Савова Григорова

гр. Търговище

одобрена

 1.  

Ивелина Кирилова Накева

гр. Шумен

одобрена

 1.  

Станислава Георгиева Власева

гр. Генерал Тошево, обл. Добрич

одобрена

 1.  

Ивелина Янева Митева

гр. Велико Търново

одобрена

 1.  

Христина Георгиева Николова

Гр. Генерал Тошево

одобрена

 1.  

Елина Маринова Дунева

с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново

одобрена

 1.  

Анна Бончева Глушкова

гр. Елена

одобрена

 1.  

Мария Иванова Георгиева

гр. Разград

одобрена

 

СПОДЕЛИ В