Здравен мениджмънт

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

СРЯДА (7.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК (8.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПЕТЪК (9.11.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (12.11.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (10.11.) и в неделя (11.11.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, подали документи за обучение в специалността „Здравен мениджмънт“ (задочно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

 

Становище на комисията:

  1.  

Ивайло Ангелов Ангелов

гр. Горна Оряховица

одобрен

  1.  

Ана Павлинова Стайкова

гр. Сливен

одобрена

  1.  

Иван Иванов Стайков

гр. Сливен

одобрен

 

СПОДЕЛИ В