Важна информация за кандидат-специализанти

С Решение на Съвета на Центъра за квалификация срокът за кандидатстване на кандидат-специализанти за образователни програми в Центъра за квалификация се удължава до 9 ноември 2018 година.
СПОДЕЛИ В