Скръбна вест

С дълбока скръб съобщаваме, че на 26.10.2018 г. ни напусна нашият уважаван колега

ДОЦ. Д-Р НИКОЛА СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ

(1955 – 2018)

През 1977 г. доц. д-р Никола Тодоров завършва специалност География е Софийския университет „Св. св. Климент Охридски“. От 1980 г. работи в създадения от катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ ландшафтен стационар в гр. Земен. В периода 1986-1990 г. е докторант в Тбилиския държавен университет, където защитава докторска дисертация, свързана със сравнителния анализ на планинските ландшафти в Югозападна България и Източна Грузия.

От 2008 г. е член на академичния състав на катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преподава основни и специализирани курсове, сред които Ландшафтознание, Биогеография и география на почвите, Природна география на България, Природни туристически ресурси. Автор е на учебни ръководства и помагала, поредица от научни статии, рецензии и пр. Участник в научни експедиции и проекти. 


Дълбок поклон пред паметта му!


Опелото ще се състои на 28 октомври 2018 г. от 1230 часа на Централните софийски гробища.


От академичния състав на катедра „География“
Исторически факултет на ВТУ

СПОДЕЛИ В