Семинар по проблемите на професионално-практическата подготовка на студентите

На 16 октомври 2018 г. в Педагогически колеж - Плевен се проведе утвърдилият се вече като ежегоден Семинар по проблемите на професионално-практическата подготовка на студентите. Семинарът е част от научните и творческите прояви на колежа за 2018 г.

Тази година форумът се осъществи като продължение на провелата се седмица по-рано работна среща с директорите и главните учители от партньорските институции, на която бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до организационното и методическото осигуряване на студентските практики. В семинара участваха учители - наставници от детските градини „Еделвайс“, „Снежанка“ и „Юнско въстание“ и началните училища „Христо Ботев“, „Отец Паисий“ и „Патриарх Евтимий“, както и всички преподаватели - методици.

Целта на работната среща бе, както се изрази директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов при откриването й, да се „сверят часовниците“, т.е. да се представят гледните точки на учителите - наставници и преподавателите - методици и да се уеднаквят критериите по отношение съдържанието и оценяването на отделните видове практика. Участниците дискутираха въпроси, свързани с организацията, методическата обезпеченост и изискванията към работата на студентите - практиканти. Уточниха се ангажиментите на всяка от страните – на учителите - наставници, на ръководителите на практиката, на методиците, на ръководствата на партньорските институции и колежа.

По време на работния семинар се направиха много конструктивни предложения, ориентирани към осигуряване на още по-добри условия за качествена практическа подготовка на студентите бъдещи детски и начални учители, които предстои да бъдат разгледани от ресорните колежански комисии и да намерят реализация в учебното съдържание на педагогическите специалности в колежа.

 

 

 

СПОДЕЛИ В