Откриване на изложбата „Велико Търново – част от Европа“

 
 

На 1 октомври 2018 г. пред Факултета по изобразително изкуство, гр. В. Търново, бе открита документалната изложба на Държавен архив –Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“, която е един от продуктите на проект „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен  живот в Търново“ на ДА „Архиви“. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“; Програма „Културно наследство“; Модул „Културно наследство“. Изложба беше официално открита с експозе от  ръководителя на проекта г-жа Боряна Маринова (началник на Държавен архив –В.Търново) и г-н Ганчо Карабаджаков (Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“  на община В.Търново).

Беше представена целта на проекта, която е изследване и популяризиране на документалното наследство, съхранявано в Държавен архив – Велико Търново, свързано с търновци, получили образованието си в Европа и европейски граждани,  с принос за обществено-културния живот в града.

Партньори по проекта са: Областна администрация - Велико Търново, Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Профилирана хуманитарна  гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Демократичен съюз на българите в Румъния – Букурещ, Държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра; медийни партньори: в-к „Янтра днес“ и радио „Велико Търново“.

Изложбата „Велико Търново – част от Европа“ е разположена на 18 табла, които представят чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА-В. Търново личности, дали своя принос за развитието на обществения, политически, икономически и културен живот на града. За някои от тях има богата информация, поради факта, че имат лични фондове в архива. Представени са документи за 40 личности, получили образованието си в чужбина и работили в различни сфери. Показани са снимки, удостоверения, дипломи за завършено образование, протоколи, с които са избирани на определени длъжности и други.

Място в изложбата намират известни търновски учители, работили в Мъжката и Женската гимназии, между които Тодор Шишков, Васил Берон, Карл Шкорпил, учители – общественици – Моско Москов, Йордан Кулелиев, известните учителки и търновски  общественички Зоя Ставрева и Невена Събева.  Разкриват се моменти из живота на архитектите Георги Козаров и Джовани Мосути, на паркостроителите Антон Новак и Георги Петков, на лекарите Трейман и Черненко, благодарение на които са открити Санаториума за гръдноболни и Бактериологичния институт. Присъстват документи за търновски аптекари, както и на първата дипломирана акушерка – Цанка Събева. Специално място заемат видни общественици-дарители,  завещали имоти и пари в полза на града, както и някои от Търновските митрополити, известни с благотворителната си дейност.

Екипът по проекта изказва  голяма благодарност към партньорите на ДА-Велико Търново: община Велико Търново за безвъзмездно предоставената изложбена площ, към изследователския екип от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Профилирана хуманитарна  гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, с помощта на които се осъществи настоящата изложба и се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“ модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“.

СПОДЕЛИ В