Историческият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със спечелен проект към Фонд „Научни изследвания“

Историческият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ спечели проект към Фонд „Научни изследвания“ за организирането на мащабна международна научна конференция в областта на средновековната история. Конференцията е под надслов „България, българите и светът“ с тематично заглавие „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“ и е посветена на 60-годишния юбилей на големия български историк и преподавател в Историческия факултет на ВТУ проф. д-р Пламен Павлов. Ръководител на проекта е доц. д-р Николай Кънев, зам.-декан по научноизследователската дейност на ИФ и изпълняващ длъжността ръководител на Факултета. Конференцията ще се състои от 26 до 28 октомври 2018 г. във Велико Търново и в нея ще участват близо 100 учени от България, Полша, Русия, Украйна, САЩ, Франция, Сърбия, Македония, Казахстан и др.

СПОДЕЛИ В