Справочно-библиографско и информационно обслужване

Информационно-библиографският отдел на Централна библиотека извършва следните услуги за потребителите на библиотеката:

– Изработване на Биобиблиографии на преподаватели от университета

– Изготвяне на библиографски указатели.

– Изготвяне на писмени тематични библиографски справки (библиографски списъци, тематични и фактографски справки) по заявка на потребители по различни теми, хронологичен обхват, обем, вид на изданията, език. Услугата се предоставя след депозирана поръчка по формуляр на ИБО. 

Услугата се предоставя и чрез електронна поща.

– Осъществява библиографска редакция

– Отделът оказва съдействие при издирването на цитиранията на публикациите на преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

– Оказва библиографска и методическа помощ при подготовка на курсови и дипломни работи на студенти и докторанти.

– Осъществява дистанционно библиографско информиране чрез отговор на зададен въпрос по електронна поща (bibliograph_vt@abv.bg).

Забележка:

За преподаватели, студенти и докторанти на ВТУ, библиографските справки са безплатни.

* Част от изготвените справки са достъпни за ползване.

* За да ползвате услугите на отдел „Информационно-библиографски“ са необходими: актуална читателска карта и попълнена заявка.        


СПОДЕЛИ В