Списък на кандидатите, допуснати до приемен изпит (по докторски програми 2018-2019 г.)

Докторска програма

Трите имена на кандидата

Входящ номер

Теория на възпитанието и дидактика

Ивелина Стефанова Михайлова

02/19.06.2018

Теория на възпитанието и дидактика

Таня Димитрова Мишева

31/11.07.2018

Теория на възпитанието и дидактика

Мария Янева Йорданова

43/18.07.2018

Теория на възпитанието и дидактика

(Социална педагогика)

Еюб Ахмедов Еюбов

27/10.07.2018

Теория на възпитанието и дидактика

(Предучилищна педагогика)

Албена Алексиева Алексиева-Беренска

69/31.07.2018

Методика на обучението по технологии и предприемачество

Цветелинка Иванова Иванова

24/06.07.2018

Методика на обучението по чужд език

(английски език)

Марияна Тодорова Тодорова

100/07.08.2018

Методика на обучението по чужд език

(английски език)

Елка Царинова Симеонова

101/07.08.2018

Методика на обучението по чужд език

(английски език)

Мюхтебер Мустафа Мюмюн

128/08.08.2018

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Габриела Михайлова Чотова - ИТ

44/18.07.2018

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Нели Николаева Кискинова – КСТ

56/26.07.2018

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Тони Маринова Дунева - КСТ

57/26.07.2018

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Ренета Петрова Савова - КСТ

102/07.08.2018

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

Димитринка Петрова Атанасова - КСТ

119/08.08.2018

Методика на обучението по изобразително изкуство

Даниел Станисловов Терзиев

08/20.06.2018

Методика на обучението по изобразително изкуство

Свилен Недялков Стерев

36/12.07.2018

Методика на обучението по изобразително изкуство

Маргарита Георгиева Рачкова

40/16.07.2018

Методика на обучението по изобразително изкуство

Светла Петрова Ангьозова

58/26.07.2018

Методика на обучението по изобразително изкуство

Елена Иванова Тодорова

59/26.07.2018

Методика на обучението по изобразително изкуство

Анелия Иларионова Колева

122/08.08.2018

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

Дима Тодорова Крос

05/20.06.2018

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

Антонио Мирославов Станков

13/26.06.2018

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

Иво Димитров Тодоров

62/30.07.2018

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

Владислав Красимиров Кожухаров

104/07.08.2018

Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка

Ивайло Серьожев Лазаров

117/08.08.2018

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Гръцка литература )

Боряна Любомирова Манолова

10/25.06.2018

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

(Португалска литература)

Божидара Божинова Делякова

112/07.08.2018

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

(Нидерландскоезична литература)

Божена Павлинова Ботева

71/31.07.2018

Теория и практика на превода (немски език)

Симеон Ганчев Ганев

52/26.07.2018

Теория на литературата

Деница Павлинова Астахова

22/05.07.2018

Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)

Симона Петрова Петрова

94/06.08.2018

Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)

Александрина Иванова Райкова

105/07.08.2018

Стара история (Тракология)

Николай Пламенов Николов

42/18.07.2018

Средновековна обща история

Илина Александрова Кръстева

09/25.06.2018

Средновековна обща история

Владко Йотов Вълчев

70/31.07.2018

СОИ (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

Гергана Атанасова Герчева

33/12.07.2018

История на България (Средновековна българска история)

Симеон Златков Тодоров

95/06.08.2018

История на България (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

 

Гинка Йорданова Георгиева

61/30.07.2018

История на България (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

 

Йордан Райков Ганчев

96/06.08.2018

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

 

Христина Йорданова Христова

54/26.07.2018

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

 

Ангел Георгиев Ангелов

63/30.07.2018

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

 

Илиян Здравков Михов

65/31.07.2018

История на България (История на българските земи през ХV-ХVІІ век)

 

Красимир Цочев Стоев

89/06.08.2018

История на България (История на българските земи през ХV-ХVІІ век)

 

Иван Георгиев Първанов

92/06.08.2018

Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

 

Марин Траянов Траянов

03/19.06.2018

Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

 

Павел Йорданов Петров

25/09.07.2018

Теология (Християнска етика)

 

Митко Киров Димитров

15/28.06.2018

Теология (Християнска етика)

 

Ренета Атанасова Трифонова

34/12.07.2018

Теология (Литургика)

 

Валентин Христов Георгиев

39/13.07.2018

Теология (Литургика)

 

Калоян Атанасов Миндев

97/06.08.2018

Теология (Стар завет)

Апостол Стоев Стаматов

35/12.07.2018

Теология (История на догматите)

Валентин Пенчев Георгиев

32/11.07.2018

Теология (Инославни изповедания)

Христо Велков Генчев

14/28.06.2018

Теология (Религиозно образование)

Данка Калчева Илиева

38/13.07.2018

Теология (Религиозно образование)

Илиана Димова Димова

49/25.07.2018

Теология (Религиозно образование)

Ивелина Иванова Тодорова

91/06.08.2018

Теология (Християнска философия)

Трифон Стоянов Трифонов

133/14.09.2018

Философия на правото и политиката

Илинида Николаева Маркова

28/11.07.2018

Философия на правото и политиката

Петър Георгиев Младенов

124/08.08.2018

История на философията (Съвременна философия)

Теодор Атанасов Костов

132/12.09.2018

История на философията (Съвременна философия)

Андреас Четковски

135/19.09.2018

Етнология (Извъневропейска етнология – Арабски свят)

Диана Монева Петкова

07/20.06.2018

Етнология (Извъневропейска етнология – Арабски свят)

Сохейл Мохатар

19/03.07.2018

Етнология (Извъневропейска етнология – Арабски свят)

Павлин Ангелов  Витанов

53/26.07.2018

Етнология

Пламена Йорданова Кирова

130/07.09.2018

Етнология

Михаил Мишевски

131/11.09.2018

Педагогическа и възрастова психология

Борислав Милчев Илиев

20/04.07.2018

Педагогическа и възрастова психология

Илияна Цонева Хинова

23/06.07.2018

Педагогическа и възрастова психология

Тодор Драгомиров Тодоров

30/11.07.2018

Педагогическа и възрастова психология

Магдалина Александрова Койчева

51/25.07.2018

Педагогическа и възрастова психология

Елисавета Ванева Ковачева

64/30.07.2018

Педагогическа и възрастова психология

Наталия Владимирова Сотирова

73/01.08.2018

Педагогическа и възрастова психология

Надежда Тодорова Василева

82/02.08.2018

Педагогическа и възрастова психология

Иванка Василева Атанасова

87/06.08.2018

Педагогическа и възрастова психология

Лазар Стефанов Атмаджов

93/06.08.2018

Педагогическа и възрастова психология

Мюрвет Алиева Ибрямова-Ахмед

125/08.08.2018

Социална психология

Мартин Петров Русков

01/15.06.2018

Социална психология

Марина Мирославова Топузанова

46/23.07.2018

Социална психология

Анна Генчева Ройдева

78/01.08.2018

Социална психология

Ивелина Иванова Тодорова

90/06.08.2018

Социална психология

Милена Петрова Найденова

114/08.08.2018

Социална психология

Люба Стефанова Цанова

115/08.08.2018

Обща психология

Женя Тонева Радева

21/04.07.2018

Обща психология

Тодор Драгомиров Тодоров

29/11.07.2018

Обща психология

Полина Пламенова Георгиева

37/12.07.2018

Обща психология

Десислава Орлинова Димитрова

48/24.07.2018

Обща психология

Симона Бориславова Трифонова

72/01.08.2018

Обща психология

Мариета Кирилова Байчева

77/01.08.2018

Обща психология

Полина Каменова Христова

116/08.08.2018

Обща психология

Изабела Ванева Христова

120/08.08.2018

Граждански процес

Кристиян Велков Стоилов

16/28.06.2018

Граждански процес

Глория Емилова Данчева

88/06.08.2018

Граждански процес

Деян Стоянов Вътов

126/08.08.2018

Наказателно право

Александър Антонов Савов

80/02.08.2018

Наказателно право

Желязка Димитрова Стефанова

98/06.08.2018

Наказателно право

Цонко Николов Кръстев

110/07.08.2018

Наказателно право

Мая Миткова Балджиева

113/08.08.2018

Трудово право и обществено осигуряване

Миглена Обрешкова Нечева

106/07.08.2018

Международно право и международни отношения

Стелияна Иванова Златева

45/23.07.2018

Международно право и международни отношения

Марио Станимиров Иванов

121/08.08.2018

Административно право и административен процес

Стефан Йорданов Тодоров

11/25.06.2018

Административно право и административен процес

Касим Хюсню Местан

107/07.08.2018

Конституционно право (Конституционно право на Р България)

Виктория Викторова Мингова

60/27.07.2018

Конституционно право (Конституционно право на Р България)

Мартина Малчева Малчева

75/01.08.2018

Конституционно право (Конституционно право на Р България)

Сева Тони Памукчиева

108/07.08.2018

Финансово право

Йовчо Донев Донев

50/25.07.2018

Финансово право

Людмил Георгиев Иванов

111/07.08.2018

Наказателно процесуално право

Александър Антонов Савов

81/02.08.2018

Наказателно процесуално право

Надежда Веселинова Иванова

83/03.08.2018

Граждански процес

Кристиян Велков Стоилов

16/28.06.2018

Граждански процес

Глория Емилова Данчева

88/06.08.2018

Граждански процес

Деян Стоянов Вътов

126/08.08.2018

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

Тодор Димитров Грозданов

127/08.08.2018

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Майя Ганчева Велева

18/03.07.2018

Социално-икономическа география (Регионално развитие)

Ваня Александрова Накова

74/01.08.2018

Информатика

Мирослав Трифонов Дечев - КСТ

12/25.06.2018

Информатика

Александър Пенчев Андонов - КСТ

76/01.08.2018

Информатика

Владислав Ангелов - КСТ

84/03.08.2018

Информатика

Росица Георгиева Динева - ИТ

129/03.09.2018

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

Богомила Георгиева Шабова

47/23.07.2018

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

Кинче Цонева Александрова

109/07.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

Христо Пламенов Пеев

66/31.07.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

Гергана Иванова Илиева-Лесикова

67/31.07.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

Катя Желязкова Стоядинова

68/31.07.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

Васко Христов Василев

79/02.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство -Скулптура

Николай Димитров Чемберски

103/07.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство -Скулптура

Димитър Христов Димов

123/08.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство - Живопис

Евген Юрийович Болжеларский

41/17.07.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство - Живопис

Ренета Димитрова Павлова

85/03.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство - Живопис

Илкер Аднанов Даналов

99/07.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство - ГДВК

Кирил Димитров Стоянов

06/20.06.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство - ГДВК

Борислав Александров Петров

118/08.08.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Теоретични дисциплини

Веселина Светлинова Стоянова

04/20.06.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Теоретични дисциплини

Нела Савчева Недева

26/09.07.2018

Изкуствознание и изобразително изкуство – Теоретични дисциплини

Мартина Розелинова Георгиева

86/03.08.2018

СПОДЕЛИ В