Слово за приноса на Великотърновския университет през изминалите 55 години за развитието на българското образование

Слово за приноса на Великотърновския университет през изминалите 55 години

Слово за приноса на Великотърновския университет през изминалите 55 години за развитието на българското образование – „За първи път“, изнесе проф. д.н. Вихрен Бузов, зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията.
СПОДЕЛИ В