Заемане на библиотечни документи за домашно ползване

Всички преподаватели, служители, студенти и докторанти могат да заемат библиотечни материали за домашно ползване както от филиалните библиотеки, така и от Централна библиотека. 

* Външните читатели нямат право да заемат библиотечни материали за домашно ползване.

За студенти:

– научна и учебно-помощна литература и за 1 семестър при наличие на повече екземпляри

– научна и учебно-помощна литература за срок от 10 дни, само ако има в наличност повече от 3 екземпляра за ЦУБ

– художествена литература за срок от 1 месец;

За преподаватели, специалисти и служители:

– за срок от 6 месеца до 10 книги.

Съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи:

Редки и ценни библиотечни документи – ръкописи, старопечатни издания, справочни и периодични издания.

Защитени от закона за авторското право, но непубликувани произведения – дисертации, резултати от научноизследователски проекти и др.

Документи, получени по МЗС и ММЗС.

Срокът на заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите документи не се търсят в момента от други читатели.

СПОДЕЛИ В