Скръбна вест

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че

на 1 октомври 2018 г. неочаквано ни напусна

приятелят, колегата, ученият


ПРОФ. Д.И.Н. ИВАН ТЮТЮНДЖИЕВ
(1956 – 2018)

 


Проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев е един от най-емблематичните български историци и всепризнат специалист в областта на българската история в епохата на късното средновековие и османското владичество, османистиката и църковната история. Благодарение на блестящия си академизъм и огромния си научен принос, се утвърди като международно известен учен с неоспорим авторитет.

Роден е на 29 октомври 1956 г. в с. Константин, община Елена. Завършва специалност „История“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и специализира в СУ „Св. Климент Охридски“ под ръководството на акад. Васил Гюзелев. Дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Великотърновския университет, проф. Тютюнджиев е заемал позициите ръководител на катедра, заместник-декан, заместник-ректор. От 2015 г. до неочакваната си кончина е декан на Историческия факултет. Почетен професор е на Тверския държавен университет, Русия и носител на почетния знак на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Почетен гражданин на Велико Търново.

Проф. Тютюнджиев е автор на стотици научни публикации, посветени на важни въпроси от многовековната история на България. В резултат на продължителната му изследователска работа на Атон, Йерусалим и Цариград издирва и публикува неизвестни гръцки, османотурски, руски, български и други извори. Неговите монографични трудове, посветени на Търновската митрополия, доведоха до съществена преоценка на ролята на Търново като църковен и духовен център не само в българските земи, но и в православния свят. Особено внимание заслужава последният му голям труд, обобщение на неговата изследователска дейност, „История на българския народ XV–XVII в.“, който е първото цялостно изследване в българската историография за този период от българската история.

През годините проф. Тютюнджиев работи за формирането на академични кадри и бе учител на стотици студенти, докторанти и млади учени, на които предаде духа на академизма и любовта към науката.

Историческият факултет и Великотърновският университет, както и цялата българска наука изгубиха един истински голям учен и човек с огромно сърце.

Никога няма да го забравим!


Опелото ще се състои на 2 октомври (вторник) от 11 ч. в катедралния храм "Рождество Богородично", гр. Велико Търново, а погребението ще бъде от 13 ч. в гробищен парк, гр. Дебелец.


От колегията на Историческия факултет на

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В