Дати за провеждане на кандидат-докторантски изпити – прием 2018 – 2019 г.

За кандидатствалите до 14 декември 2018 г.

Докторска програма

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)

22.01.2019 г.

09.00 ч.

Зала 404, учебен корпус 5

Методика на обучението по чужд език (английски език)

21.01.2019 г.

09.00

Кабинет 566, Филологически факултет

Методика на обучението по изобразително изкуство

22.01.2019

09.00

Зала 114, Централен корпус на ФИИ

История на България (История на българските земи през  XV-XVII век)

23.01.2019

09.00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Нова история на България XVIII-XIX в. – Възраждане)

21.01.2019

9.00 Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

21.01.2019

09.00

Кабинет 539, Исторически факултет

История на България (Средновековна българска история)

23.01.2019 г.

09.00

Кабинет 539, Исторически факултет

Етнология (Извъневропейска етнология – Арабски свят)

23.01.2019 г.

09.00

Кабинет 539, Исторически факултет

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

22.01.2019 г.

09.00

Зала 307, учебен корпус 4

Административно право и административен процес

25.01.2019 г.

08.00

Зала 700, учебен корпус 5

Граждански процес

25.01.2019 г.

08.00

Зала 700, учебен корпус 5

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

22.01.2019 г.

09.00

Зала 307, учебен корпус 4

Политическа икономия

22.01.2019 г.

09.00

Зала 307, учебен корпус 4

Физическа география и ландшафтознание

21.01.2019

09.00

Кабинет 539, Исторически факултет

СПОДЕЛИ В