График на учебния процес за „Учителска правоспособност“ (за специализанти от „Заедно в час“)

ГРАФИК

НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“ (ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОТ „ЗАЕДНО В ЧАС“)

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

ИЗПИТНИ СЕСИИ

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

24 септември – 25 ноември 2018 г.
(10 учебни седмици)

  • Редовна: 26 ноември – 16 декември 2018 г.
  • Поправителна: 17 декември – 21 декември 2018 г.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

28 януари – 7 април 2018 г.
(10 учебни седмици)

  • Редовна: 8 април  – 28 април 2019 г.
  • Поправителна: 29 април – 6 май 2019 г.

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ: 7 – 31 май 2019

СПОДЕЛИ В